web analytics

Na de fusie in ons bedrijf en het wegvallen van mijn coachfunctie

1. Het kunnen veranderen van het proces van onze ervaringen is vaak waardevoller dan de inhoud ervan veranderen.            

Flexibilteit

Het stuklopen van mijn eerste relatie was een pijnlijke ervaring. Later
kon ik inzien dat het juist de trap onder mijn kont was die ik nodig
had.

Na de fusie in ons bedrijf en het wegvallen van mijn coachfunctie heb
ik eerst een fase van boosheid gekend. Ik heb toen ervaren dat het niet
zozeer de omgeving was waar ik tegen aanliep, maar veel meer mijn ego.
Ik deed niet meer mee en was een soort nobody. Ik had dus blijkbaar
andere nodig om iemand te zijn. Pas na mij keuze om de situatie te
aanvaarden en niet het verongelijkte jongetje te zijn kon ik weer
vanuit mijn eigen kwaliteiten gaan werken. Ik zag weer het plezier en
de vele mogelijkheden.

2. De betekenis van communicatie ligt in de reactie die je krijgt.

Pragmatisme

In organisaties maar ook in privé-kringen zie je steeds weer dat
communiceren toch vooral wordt gezien als ‘het vertellen’?. Pas op het
moment dat je de ander uitnodig om een gesprek te voeren en je naast de
inhoud, ook de relatie mee laat spelen, kan er sprake zijn van
communiceren.

Communiceren is misschien wel meer vragen stellen dan antwoorden geven.

Indien iemand iets niet begrepen heeft zoek het dan vooral aan de kant
van de oorzaak en niet aan de kant van het gevolg. Probeer een andere
manier van communiceren die wel aanslaat. Voor een buitenlander kan het
bv. al helpen om een andere taal te gebruiken.

3. Mensen kunnen via visuele, auditatieve, kinesthetische, olfactoire
en gustatoire zintuigen onderscheid maken in hun omgeving en gedrag.

                    Openheid

Ieder mens heeft een ‘eigen set’? van waarnemen. Als je werkelijk
geïnteresseerd bent in iemand, ga dan op zoek naar de ‘eigen set’?. Als
je die kan ontdekken heb je een goede sleutel in handen om iemand
werkelijk te bereiken en te begrijpen. Het begrijpen dat ieder mens
zijn of haar eigen set van waarnemen heeft, die behoorlijk van de jouwe
kan verschillen, helpt je om open te staan voor verschillende typen
mensen.

Als een kok, een muzikant en een kunstschilder een situatie
beschrijven, bijvoorbeeld een feestje waar ze alle drie aanwezig zijn,
is de kans groot dat ze dat alledrie vanuit hun eigen ‘kwaliteit’? het
beschrijven. De kok zal beschrijven wat er zo allemaal wordt opgediend,
de muzikant zal het orkestje beschrijven en de kunstschilder geeft een
beeldend sfeerbeeld.
Maar het is nog steeds hetzelfde feestje, door met elkaar uit te
wisselen wat ze allemaal ervaren hebben zal iedereen een breder beeld
krijgen dan alleen vanuit de eigen waarneming.

4. Elk individu heeft de hulpbronnen in zich die nodig zijn om veranderingen in gang te zetten.

                    Bewustzijn

Door allerlei gebeurtenissen in je leven heb je een aantal vaardigheden
weggedrukt of onderdrukt. Dit was vaak nodig om jezelf een plaats te
geven in dat moment. Dit zijn veelal aanpassingen op het niveau van
overtuigingen. Door het bewust worden dat je meer bent of kent/kunt dan
je nu gebruikt ga je ook ervaren dat het gedrag van toen in het nu niet
meer nodig is of zelfs ongewenst.

Veel kwaliteiten van mensen zijn bedekt met een laagje ‘dat kan ik
niet’? of ‘dat durf ik niet’?. Een negatieve ervaring is daar vaak de
basis van. Bij die kwaliteit zijn vaak ook positieve ervaringen te
vinden. Op het moment dat je daar bewust van bent kan je ook een
transformatie doorgaan.

5. De kaart is niet het gebied.

Nieuwsgierigheid

Als je met iemand voor een raam gaat staan en beid vertelt wat je ziet
zal dat ongetwijfeld overeenkomsten maar ook verschillen geven. Het
nieuwsgierig zijn naar de verschillen geeft je een breder perspectief.
Het verdedigen daarentegen van je eigen waarneming, ontneemt je de
waarneming van de ander.

Iemand die smerig is en in oude kleren loopt hoeft niet persé een
zwerver te zijn. Wanneer ben je eigenlijk een zwerver? Door in contact
te treden met iemand, en in gesprek te gaan vanuit oprechte
belangstelling, leer je de diepere gronden van iemand kennen.

6. Aan de positieve karaktereigenschappen van een individu wordt niet
getwijfeld, terwijl aan de waarde en geschiktheid van intern of extern
gedrag wel getwijfeld kan worden.

                    Vastbeslotenheid

Je kan nog zoveel talenten hebben, als je niet de vastbeslotenheid hebt om je talenten te laten gelden heb er weinig aan.

De professor die theoretisch enorm goed is onderlegd hoeft nog geen
goede leraar te zijn. Pas als hij ook vastbesloten is om die minder
goede eigenschappen te ontwikkelen zal hij ook optimaal zijn kennis
kunnen overbrengen.

7. Falen versus feedback. Elk resultaat en elk gedrag is een prestatie, of het nu je doel was of niet.

                    Creativiteit

Bij het voorbereiden van een maaltijd voor een groep vrienden bleek dat
ik onzorgvuldig was geweest bij het doen van de inkopen. Op de zondag
was ik dus aangewezen op mijn creativiteit om met behulp van kruiden
uit de tuin en alternatieven uit de voorraadlade. Een eenvoudige maar
zeer smakelijke maaltijd was het resultaat.

Bij de voorbereiding van de jaarplanning 2006 kreeg ik niet de ploeg
mensen mee die ik graag zou willen. De planning 2006 werd nog geen
optimaal product. Feedback op het proces leerde dat degene die nog niet
waren aangehaakt simpelweg de noodzaak niet zagen. Zaak was dus om voor
2007 hun dat inzicht wel te geven. Dit hebben we gevonden door bij
operationele problemen in 2006 de feedback zodanig vorm te geven dat de
intentie ontstaat om voor 2007 deze fout niet meer te maken.

8. Er is een positieve intentie die elk gedrag motiveert en elk gedrag is waardevol binnen een bepaald gebied.

                    Verantwoordelijkheid

Recht voor zijn raap iets zeggen is eerlijk en in ieder geval niet
achterbaks. De consequentie van deze manier van communiceren kan echter
ook zijn, in bijvoorbeeld de politiek, dat je buitenspel komt te staan.
Besef dus goed wat je doet en accepteer de gevolgen.

Iemand die geen fouten wil maken neigt vaak tot perfectionisme. In een
beheersmatige omgeving waar veel geld omgaat kan dit waardevol gedrag
zijn. In een omgeving waar een creatieproces plaatsvindt kan hetzelfde
gedrag irritatie opwekken.

9. Mensen die effectief communiceren maken gebruik van elk woord en gebaar dat hen opvalt.

Arjen, september 2006

0 reacties ↓

Nog geen reacties... Begin jij nu?

Reageer