web analytics

Casus C. Tijdslijn

C. is chef bij een groot blad. C. wil graag doorgroeien naar de functie van hoofdredacteur. Op dit moment vindt C. haar leidingevende capiciteiten nog onvoldoende. Ze vindt het vooral moeilijk om mensen aan te spreken en als ze dit doet heeft ze het gevoel vaak niet serieus genomen te worden. Ze voelt zich onzeker.
C. geeft in een gesprek aan dat het ‘kleine meisje’? nog steeds in de weg zit.
Het ‘kleine meisje’?is onzeker en twijfelachtig en is bang iets van zichzelf te laten zien.
Ik besluit met C. de tijdslijn te doen.

Allereerst wil ik de ecologie checqen en vraag aan C. welke consequentie het heeft als zij zich zekerder en krachtiger voelt. Ik vraag door wat dit betekent voor haar werksituaties, relatie, vrienden, familie.
C. geeft aan dat iedereen dat zal waarderen en dat zij in haar relaties nog meer een gelijkwaardiger partner zal zijn.
Daarna wil ik graag van C. weten welke positieve intenties achter het ‘kleine meisje’? schuil gaan. Wat levert het C. op.
C. geeft aan dat zij in haar comfort zone kan blijven. Dat is vertrouwd en bekend terrein en het roept geen angst en spanning op.
Tegelijkertijd realiseert zij zich dat dit haar weinig oplevert.
Het gevoel van je veilig voelen, de comfort zone, wil ik als positieve intentie blijven handhaven in de nieuwe situatie.

C. ziet haar toekomst in een rechte lijn voor zich en het verleden in een rechte lijn achter zich.
Ik vraag C. waar de huidige situatie ligt en vraag haar op de lijn te gaan staan.
C. gaat ongeveer op het midden van de lijn staan.
In de huidige situatie vraag ik aan C. om de ogen te sluiten en in het gevoel te gaan van wat zij inmiddels heeft bereikt.
C. benoemd kracht, enthousiasme, gedrevenheid,
Ik vraag naar de submodaliteiten van kracht. C. heeft er vooral een beeld en een gevoel bij.
Het beeld is zwart-wit en staat ongeveer een meter voor haar. Zij ziet kracht in het beeld.
Ik vraag of ze het beeld dichter naar zich toe wil halen en er een kleur in wil zetten. Ik vraag haar nog dieper in het gevoel te gaan en deze vast te houden.
Dit doet zij en zij trilt met haar onderlip en krijgt een rood gezicht. Op dat moment zet ik een anker op haar rechter pols. Ik heb uitgelegd waar het anker voor dient.
Ik laat C. terugkomen in het hier en nu moment.
Ik vraag aan C. waar precies het kind staat. Deze staat ongeveer 50 cm achter haar.
Op mijn vraag wat zou je het kind mee willen geven vanuit je huidige situatie (met alles wat je nu weet en alle ervaringen die je hebt ‘meegenomen’?) geeft C. aan;
‘vertrouwen’?, ‘alles is goed’?.
Ik Laat C. het anker oproepen en vraag of het kind dichter bij mag komen.
C. laat het kind dichter bij komen en ik geef aan dat ze het kind vertrouwen en alles is goed, vanuit haar kracht, mee mag geven.
C. doet dit hardop.
C. wil ook het kind in gedachten omhelzen.
Ik laat C. terugkomen in de hier en nu situatie en zet haar buiten de lijn.
C. geeft aan een gevoel van ruimte te ervaren. Letterlijk zegt ze; ‘er is iets opgeruimd’?.
Ik vraag C. naar de toekomst te kijken en wat ze mee wil nemen, vanuit de nieuwe situatie naar de toekomst (future pace).
C. geeft aan kracht en zelfvertrouwen mee te willen nemen.
Ik laat C. opnieuw op de lijn stappen en vraag waar de toekomst ligt. Deze ligt vlak voor haar. Ik vraag aan C. om in de toekomst te stappen.
C. voelt zich goed i.d. toekomst. Het doel is bereikt en we hoeven het anker niet meer op te roepen. In de kracht ligt al het zelfvertrouwen.
Ik vraag nog of alles klopt (ecologie) en C. geeft aan dat alles goed is.
Ook is de comfort-zone en het veilige gevoel in de nieuwe overtuiging overeind gebleven.
C. gaat opgelucht de deur uit. Ze gaf aan al heel lang te worstelen met het kind in zichzelf maar dat ze zich nog nooit zo bevrijd heeft gevoeld dan nu het geval is.
Twee weken later staat C. voor de deur met een fles eau de toilette. C. is adjunct hoofd redacteur geworden voor het blad.

0 reacties ↓

Nog geen reacties... Begin jij nu?

Reageer