web analytics

NLP Case Logische Niveaus

Korte beschrijving client

Cliënt is man, 25 jaar oud, woont samen.
Cliënt geeft aan hulp te kunnen gebruiken bij het specificeren van een doel m.b.t. het verkrijgen van een functie op verkoopgebied welke hem in staat zal stellen zijn leven anders in te richten.

Opzet en uitvoering

In eerste instantie vroeg Cliënt mij om hulp bij het concreet maken van een doel dat hij al enkele jaren nastreefde. De richting was daarmee min of meer bepaald.
Vervolgens heb ik Cliënt aan de hand van het SMART of OPZET model specifieke vragen gesteld om zijn doel overzichtelijk en realiseerbaar te maken. Cliënt legde de oorzaak van het niet eerder bereiken van zijn doel veelal buiten zichzelf. Na enig doorvragen bleek echter dat Cliënt de afgelopen jaren veelal koos voor ad-hoc oplossingen waardoor hij steeds verder van zijn doel leek verwijderd. Met de ad-hoc oplossingen (uitzendbanen) ging gepaard dat Cliënt zich meer en meer ging afvragen wat hij nou eigenlijk kon. Hij vond de uitdaging niet die hij zocht en had het idee dat hij zich op een doodlopend pad bevond.

Door Cliënt iedere keer, bij elk antwoord dat door hem gegeven werd op een vraag waarbij hij anderen betrok, terug te verwijzen naar Cliënt’s keuzemogelijkheden, werd het Cliënt duidelijk dat het nog langer ad-hoc beslissingen nemen hem niet zou helpen bij het bereiken van zijn doel. Door Cliënt bewust te maken van de keuzes die hij heeft en heeft gemaakt, waaronder het kiezen voor een uitzendbaan, zag en nam Cliënt zijn verantwoordelijkheid en konden we zijn doel bijstellen.
Daarnaast hebben we tijdens de oefening van de logische niveaus aandacht besteed aan wat het bereiken van een doel doet met je gevoel en ook wat het niet bereiken van je doel doet met je gevoel. Door dit te bespreken gaf Cliënt aan dat door het niet lukken van dingen, hij zich minder goed ging voelen, boze gesprekken met zichzelf voerde en vervolgens nergens toe kwam.

Ik heb Cliënt vooraf uitgelegd wat ik dacht voor hem te kunnen betekenen en welke oefening ik wilde doen met hem. Ik vroeg Cliënt of hij de ervaring had dat hij dingen tegen zichzelf zei en als dit zo was, wat hij zichzelf dan hoorde zeggen. Hierbij noemde ik een persoonlijk voorbeeld en Cliënt reageerde dat hij dit herkende en gaf zelf een aantal voorbeelden. Doordat we iets met elkaar konden delen ontstond openheid en een mate van vertrouwen; rapport.

Ik heb de gewenste toestand voor Cliënt duidelijk weten te maken door maar door te blijven vragen.
Ik wilde tot op de dag nauwkeurig weten wanneer Cliënt zijn doel behaald wilde hebben. Bijzaken- zoals de invloed van anderen- heb ik gescheiden van de hoofdzaak: Cliënt die zijn doel bereikt.

 

Techniek

Ik heb gebruik gemaakt van de logische niveaus.
Ik heb hiervoor gekozen omdat ik m.b.t. de verandering die Cliënt wil bereiken, ik inzicht en bewustzijn wilde creëren om zo alle niveaus in Cliënt mee te laten werken aan het bereiken van zijn doel.
Omdat Cliënt vrij visueel is ingesteld heb ik ervoor gekozen de logische niveaus stuk voor stuk op papier te zetten en deze volgens het model neer te leggen op de grond. Ik ben met Cliënt fysiek langs de logische niveaus gelopen (van onder naar boven) en heb hem laten zien hoe het ene niveau in het andere grijpt en dat ze stuk voor stuk van invloed zijn op elkaar. Vervolgens zijn we gaan zitten en zijn we, na het vaststellen van het doel, elk niveau nagegaan m.b.t. Cliënt om uit te maken wat voor invloed ze hebben in Cliënt’s leven en t.a.v. het doel dat Cliënt wil bereiken.
Nadat we elk niveau hadden uitgelicht zijn Cliënt en ik nogmaals, maar nu van boven naar onder, langs het model gelopen waarop ik Cliënt heb laten herhalen wat we eerder hadden vastgesteld, nu om vast te stellen of de dingen die Cliënt genoemd had, nog steeds van nut waren m.b.t. zijn doel. Bij ieder niveau herhaalde Cliënt zijn doel en bekeek dan of met wat hij in zou zetten (bv een vaardigheid) en de uitwerking ervan een positieve invloed zou hebben op zijn doel. Daarnaast vroeg ik Cliënt zich voor te stellen alsof hij zijn doel nu behaald had (hier hadden we een specifieke datum aangehangen) en of ieder niveau nog steeds aansloot op zijn eerdere gedachten; was het ecologisch?
De redenen die Cliënt aangaf om zijn doel te bereiken heb ik veel herhaald en groter gemaakt in beeld en gevoel. Zo gaf Cliënt aan dat andere mensen het vaak niet begrepen, maar juist het op de weg zitten in zijn auto met de radio aan, op weg naar een klant, leek hem geweldig. Ik heb doorgevraagd op dat gevoel, het groter gemaakt en het Cliënt laten ervaren alsof hij het nu had.

Ik weet dat de keuze van de logische niveaus de juiste is omdat Cliënt na het beëindigen van de oefening zijn doel opnieuw benoemde en de hulp die hij bij het bereiken ervan zou inroepen m.b.t. zijn logische niveaus. Ik had de oefening inmiddels opgeruimd en Cliënt had geen aantekeningen gemaakt; de materie zat in zijn hoofd. Cliënt gaf aan dat hij het een goede oefening vond en dat hem een aantal zaken duidelijk waren geworden.

Meike december 2006


Lees meer over de Logische Niveau’s en de techniek.

0 reacties ↓

Nog geen reacties... Begin jij nu?

Reageer