web analytics

Vooronderstellingen

Stemmingen

Vooronderstelling
Omschrijving
Stemming
Uit Van Dale & Wikipedia
1. Activeren van de steming

Vooronderstelling 1:
De betekenis van communicatie ligt in de reactie die je krijgt.
(Pragmatisme)
Vooronderstelling 2:
Falen versus feedback. Elk resultaat en elk gedrag is een prestatie, of het nu je doel was of niet.
(Vastbeslotenheid) (Vond ik meer bij openheid passen)
Vooronderstelling 3:
Mensen
kunnen via visuele, auditieve, kinestetische, olfactoire en gusstatoire
zintuigen onderscheid maken in hun omgeving en hun gedrag.
(Openheid) (Vond ik meer bij bewustzijn passen)
Vooronderstelling 4:
De kaart is niet het gebied.
(Nieuwsgierigheid)
Vooronderstelling 5:
Elk individu heeft de hulpbronnen in zich om veranderingen in gang te zetten.
(Bewustzijn) (Vond ik meer bij creativiteit passen)
Vooronderstelling 6:
Het kunnen veranderen van het proces van onze ervaringen is vaak waardevoller dan de inhoud ervan veranderen.
(Flexibiliteit) ) (Vond ik meer bij vastbeslotenheid passen)
Vooronderstelling 7:
Aan
de positieve karaktereigenschappen van een individu wordt niet
getwijfeld, terwijl aan de waarde en geschiktheid van intern of extern
gedrag wel getwijfeld kan worden.
(Creativiteit) (Vond ik meer bij verantwoordelijkheid passen)
Vooronderstelling 8:
Er is een positieve intentie die elk gedrag motiveert en elk gedrag is waardevol binnen een bepaald gebied.
(Verantwoordelijkheid) (Vond ik meer bij flexibiliteit passen)

‘Daden kunnen enkel beoordeeld worden door bedoelingen en een mens zal alleen hebben wat hij met zijn bedoeling nastreefde.’?

Vooronderstelling:
De betekenis van communicatie ligt in de reactie die je krijgt.
Pragmatisme:
op nut en bruikbaarheid gericht => nuchter
filosofische leer die het kenmerk van de waarheid ziet in haar praktische toepasselijkheid.
1. Wat doe je om.
2. Als je je leven over zou mogen doen, wat zou je dan anders doen?

Vooronderstelling:
Mensen
kunnen via visuele, auditieve, kinestetische, olfactoire en gusstatoire
zintuigen onderscheid maken in hun omgeving en hun gedrag.
Openheid:
openhartigheid => eerlijkheid
1. Waaraan merk je dat iemand gelukkig is?

Vooronderstelling:
Elk individu heeft de hulpbronnen in zich om veranderingen in gang te zetten.
Bewustzijn:
vermogen
tot besef, tot weten en erkennen van het bestaan van zichzelf en van de
wereld => bovenbewustzijn, zinnen, zintuiglijk besef
‘weet hebben van’, ‘beseffen’, ‘zich realiseren’, ‘doordrongen zijn van’, ‘in de gaten hebben’ en ‘bezinning’.
1. Hoe weet je dat je op de juiste weg bent?

Vooronderstelling:
De kaart is niet het gebied.
Nieuwsgierigheid:
verlangen om iets te weten of waar te nemen => benieuwd, curieus, weetgraag
1. Weet je hoe ik jou heel nieuwsgierig kan krijgen? .dat zal ik je morgen vertellen. (met dank aan Ineke)
2. Wat ik je nu ga vertellen is erg belangrijk voor jou…

Vooronderstelling:
Aan
de positieve karaktereigenschappen van een individu wordt niet
getwijfeld, terwijl aan de waarde en geschiktheid van intern of extern
gedrag wel getwijfeld kan worden.
Creativiteit:
origineel en voortbrengend => fantasierijk, fantasievol
scheppingsvermogen (een nieuw voorwerp heeft altijd een vorm nodig)
1. Als jou droom uit zou komen, hoe zou je leven er dan uitzien?
2. Waardoor raak je het meest geinspireerd?

Vooronderstelling:
Falen versus feedback. Elk resultaat en elk gedrag is een prestatie, of het nu je doel was of niet.
Vastbeslotenheid:
een vast besluit genomen hebbend => vastberaden
1. Hoe zou het zijn als niets je meer kon tegenhouden?
2. Houdt die beslissing vol totdat je jouw doel bereikt hebt.

Vooronderstelling:
Er is een positieve intentie die elk gedrag motiveert en elk gedrag is waardevol binnen een bepaald gebied.
Verantwoordelijkheid:
verplichting om te zorgen dat iets goed functioneert, verloopt en om daar rekenschap van te geven => verantwoording
taak die zware plichten of zorgen met zich meebrengt
1. Hoe ga je dagelijks om met jou mogelijkheden en onmogelijkheden?
2. Hoe ga je om met de gevolgen van jou eerdere doen, zeggen, nalaten en verzwijgen?

Vooronderstelling:
Het kunnen veranderen van het proces van onze ervaringen is vaak waardevoller dan de inhoud ervan veranderen.
Flexibiliteit:
zich gemakkelijk aanpassend aan wisselende omstandigheden => veranderlijk, buigzaam, soepel
een mens of structuur kan zich makkelijk aanpassen als de situatie daar om vraagt
1. Bekijk het eens van de andere kant!
2. Hoe zou het zijn als je toegeeft dat het ook anders kan?
3. En als je het nu eens op een andere manier aanpakt?
4. Ook al weet je de weg niet precies. Je kunt er altijd nog op een andere manier komen.

2006-11-10, Henk

0 reacties ↓

Nog geen reacties... Begin jij nu?

Reageer