web analytics

Entries from november 2005 ↓

Je past je aan, makkelijk en ontspannen. Je blijft je zelf maar bent toch flexibel

ACHT STATE’S NLP MASTER PRACTITIONER

FLEXIBILITEIT
Je past je aan, makkelijk en ontspannen. Je blijft je zelf maar bent toch flexibel. Je gaat mee met de stroom zoals de stroom gaat en bepaald zelf wanneer je daarmee stopt. Je bent flexibel. 

PRAGMATISME
In de dialoog die je met jezelf voert ga je uit van de feiten en alle mogelijkheden die er zijn en dan bepaal je je actie en treedt handend op. Je bent pragmatistisch ingesteld.

OPENHEID
Zo open als een bloem in volle bloei, zo gemakkelijk bepaal jij hoeveel je van jezelf geeft. Je bent niet afgesloten, je ervaart geen einde maar openheid waarin van alles kan gebeuren en alles goed is zoals het is. Openheid.

VERANTWOORDELIJKHEID
Jij biedt veiligheid en schat risico’s goed in daar waar het moet en bepaalt zelf wanneer je ermee stopt of hoe ver je gaat.

VASTBESLOTENHEID
Je bent niet beweegbaar, je bent stevig met je doel verbonden, je bent vast van plan om te doen wat je besloten hebt. Jij bent vastbesloten.

NIEUWSGIERIGHEID
Staand voor een half open deur hoor je schitterende muziek, ruik je een heerlijk kruidige lucht en zie je een kleurenpallet dat je aantrekt. Je voelt je nieuwsgierig.

BEWUSTZIJN
Je beseft je dat je terwijl ik tegen je praat rustiger gaat ademen. Je ademstroom ….in en uit ….in en uit …… je beseft dat je er bent en dat er mensen, dieren en dingen om je heen zijn. Je ervaart bewustzijn.

CREATIVITEIT
Creativiteit, jouw talent, jouw gave, jij kunt met gemak nieuwe en mooie dingen bedenken en maken. Jij bent creativiteit.

Desiree december 2006

Enkele weken geleden had ik het vierde blok van mijn coachtraining

Enkele weken geleden had ik het vierde blok van mijn coachtraining.

In de drie voorafgaande blokken was de setting, wie met wie optrekt, oefent, borrelt etc. duidelijk bepaalt. Functie’s, woonplaats, kledingstijl, etc. waren criteria waarop men elkaar vond. Net vers terug uit Portugal als NLP practitioner heb ik tijdens het eerste blok (congruent) mijn nieuw verworven waarden proberen uit te dragen. Vooral rust en loslaten zijn voor mij nieuw verworven. Hier was dus voor mij het loslaten van de hokjesgeest en vanuit rapport contact maken met iedereen mijn opdracht. Vanuit rust het goed vinden wat gebeurt en wat mensen doen en niet oordelen. Daardoor ben ik het eerste blok door een enkeling als een ‘rare’? betiteld. Oké, het is zoals het is.

Omdat ik met iedereen aansluiting heb gezocht ben ik geaccepteerd zoals ik ben.
Eén van de medecursisten heeft drie blokken lang de meesten van ons met haar betweterigheid redelijk geïrriteerd. Het vierde blok ben ik met haar meegereden naar onze leslocatie en door hetgeen ze me vertelde over haar leven werd me redelijk duidelijk welke drijfveer achter haar betweterigheid zit. Gedurende de dag werd haar betweterigheid haar een paar keer tijdens het oefenen bijzonder verweten en gaande weg werd ze hier steeds emotioneler onder.
In het half uur dat zit tussen einde les en diner hebben we samen in de serre gezeten en gaf ze aan te willen stoppen met de training.
Door middel van subtiel de logische niveaus te doorvragen werden haar een paar dingen heel duidelijk en vroeg ze me of ik vanuit NLP ‘iets’? met haar zou kunnen doen zodat ze verder zou kunnen.
Ik heb toen de spatial reframe interventie met haar gedaan. Tijdens het praten met haar deel betweterigheid barstte ze in huilen uit en kwam er een doorbraak. Toen het deel zorgeloosheid opkwam werden haar gelaatstrekken veel zachter, haar zithouding veranderde en zelfs haar stem werd anders.
Ze was me achteraf heel dankbaar voor de inzichten die het haar hadden opgeleverd. Voor mij was het leerzaam om te zien wat de volgende dag zou gebeuren.

De volgende dag was haar vrolijke, zorgeloze kant duidelijk meer aanwezig. Ze gaf soms een antwoord en zei dan verwonderd, pratend tegen zichzelf, goh, dat ik dat zeg. Aan het einde van de dag kreeg ze in de plenaire feedback ronde een compliment van de trainster over haar gedrag. Ze werd geprezen voor haar zachtheid en vrolijkheid. Ze vertelde dat dit te danken was aan mijn interventie oefening.

P.s. Helaas is de trainster niet zo NLP minded dat ze het kon opbrengen om dieper op mijn interventie oefening in te gaan. Maar ja, het is zo als het is.

Desiree december 2006

Natuurlijk had hij graag dingen anders gedaan als ze gebeurden

Natuurlijk had hij graag dingen anders gedaan als ze gebeurden, maar hij had het vermogen om steeds het beste ervan te maken, hij  leek nauwelijks uit balans te brengen omdat hij steeds keek waar hij iets kon doen. steeds op zoek naar wat mogelijk was en waar oplossingen waren
op zoek naar oplossingen

Het verrassende aan een groep mieren is hun ongelofelijk pragmatisme. Ze lopen over een weg in een rechte lijn, als je een stok er neerlegt klimmen ze er over, als je een steen neerlegt gaan ze er omheen, als je er een paar dood nemen de anderen zonder te aarzelen hun taak over.
pak de weg die je kunt nemen als mieren

Hij zat aan tafel in een cafetje, hij zat er rustig en ontspannen. Opvallend was zijn open blik. zijn ogen leken alles te zien zonder staren of zonder al te strak naar iets te kijken. hij zag eigenlijk niet echt iets, maar was daardoor bewust van alles
open eyes, open mind

The truth will set you free
the truth will set you free

Met elke stap die hij zette werden de dingen in de verte duidelijker en kwamen er steeds meer dingen binnen die interessant voor hem waren, steeds een stap verder en steeds nieuwe dingen doken op uit het schaduwrijk panorama dat voor hem stond
euforie voor de volgende stap

Niet iedereen kon met hem praten. Vooral veel succesvolle mensen zagen hem vaak als raar. Hij had steeds nieuwe oplossingen, die niet allemaal werkten, maar wel verrassend vaak. Hij zij steeds tegen zijn zonen. “Jongens wie in de voetstappen van anderen stapt laat geen sporen achter”. En “Weard children make wonders”
weard kids make wonders

Er is een tijd van denken en een tijd van doen. Als het tijd was om te doen wist hij precies wat hij moest doen om te bereiken wat hij wilde. Prioriteiten waren gezet, het was duidelijk hoe ver hij wilde gaan en bleef opstaan tot hij kon lopen.
steh Auf

A I N. Topsporters weten dat er maar weinig dingen zijn waar ze Alles aan kunnen doen. Er zijn ook weinig dingen waar je Niets aan kunt doen. Het gaat er vooral om te zien op welke factoren je Invloed hebt en dat je volledig verantwoordelijk bent in welke mate je invloed neemt op situaties.
Neem invloed
Stephan, november 2005

Tijd is niet belangrijk

Neem een gemakkelijke … En comfortabele houding aan … Wil je je benen naast elkaar doen … Je handen op je dijen … Leggen … En kijken naar de kaars … Neem rustig de tijd … Tijd is niet belangrijk … Alleen jij, (naam) … Bent belangrijk … Blijf maar kijken … Je hoeft niet te praten …. Of te bewegen … Je hoeft geen aandacht aan mij te schenken … Je kunt beginnen . je rustig te concentreren . Concentreer je maar rustig … Onbewust kun je een hoop opnemen … Juist, ja … Ga maar door, je doet het goed …

Je ogen zullen moe … En

zwaar worden … Je ogen worden zwaarder en zwaarder … Je verlangt naar de ontspanning  … van het sluiten van de ogen … Moe en zwaar … hoe gemakkelijk . sluiten en ontspanning … Wanneer jij dat wilt … In jouw tempo … Op jouw manier … Alles om je heen wordt vager … Minder belangrijk … Je kunt je afvragen hoe ontspannen iemand kan zijn … (naam) … die heerlijke ontspanning … (sluit de ogen) … wanneer je je ogen … (sluit) …een teken voor jou dat je ontspannen bent … het is al begonnen … het is goed zoals je het doet … je ademhaling is rustiger … je polsslag is rustiger … geniet er maar van … jouw ontspanning … gedachten … je kunt het … dieper … meer en meer … laat je maar gaan met dat fijne gevoel … van een ontspannen lichaam … rust en kalm … blijf maar comfortabel genieten … niets is belangrijk … ontspan je dieper en dieper … bij elke ademhaling … in … uit … zonder moeite … natuurlijk .. kalm … en rustig … en wanneer je tot tien begint te tellen … kun je je bij elke tel verdiepen … onderwijl zal ik tegen je praten … je vindt het prettig … gesteund te worden in je verdieping … wanneer je dat wilt … pas maar aan … tel tot tien … en ervaar rust … en natuurlijk . dat … evenwichtige ontspannen … herkenbaar … relaxed … maakt dat je zweeft  … als een vogel met wijd gespreide vleugels op de wind …. zonder moeite … licht op weg …. moeiteloos … je doet het goed … je reis is begonnen … jij kiest de richting … kies maar je weg … nee, niet die weg, die andere weg … zweef er maar over heen … ervaar de rust … alles is herkenbaar …je geniet … ervaar de ruimte … in je lichaam … en op je weg … verken je weg … je kunt het … meer en meer … laat alle emoties, gedachten en beelden … die je ervaart op je weg …  tot rust komen

Laat de weg … jouw weg zijn … zwevend als een vogel … boven je weg … kijk je achterom … kijk maar eens terug … besef dat daar alles was zoals het was …  alles is alles … jouw alles is nu  … laat jouw weg weg zijn … je doet het goed . vleugels laten je vliegen… je bent nieuwsgierig . naar wat is . je accepteert … nieuwe emoties … gedachten … en beelden … je gebruikt ze … je hebt er wat aan … ontdek nieuwe dingen … door er boven te zweven … nieuwsgierig … nieuwe mogelijkheden … ontspannen, rustig … je hoeft niets …precies … zoals je het zelf wilt … jouw onderbewustzijn … vindt nieuwe verrassende …. fijne mogelijkheden … voor jezelf … … laat je maar meegaan … heb je gemerkt dat niets belangrijk is … er zijn geen beperkingen … behalve die jij jezelf oplegt …  en wanneer het genoeg is … worden je vleugels weer kleiner … en kom je terug … en kom je weer dichter bij het hier en nu … terwijl je terugkomt stap je door de kleuren van de regenboog … je stapt door … violet …indigo … blauw … groen … geel … oranje … rood … je bent terug in het hier en nu … voel je lichaam en haal een paar keer diep adem … zo meteen … nu nog niet … tel ik tot vijf …. bij vijf zul je weer helemaal helder en wakker zijn … 1 … 2 … 3 … 4 …5

Desirée december 2006

Kijken zonder je aandacht te laten afdwalen

(ingesproken op tape)

Begin nu maar naar het vast punt te kijken… Kijk ernaar Zo intens mogelijk ……. Kijken zonder je blik af te wenden… Kijken zonder je
aandacht te laten afdwalen… Als je vaststelt dat je aandacht toch even wegglijdt, breng ze dan maar weer naar het punt… En terwijl je
intens blijft kijken kun je je helemaal ontspannen… Alle spieren van je gehele lichaam ontspannen zich…

Rustig aan….. Je doet het goed …….Misschien kan je nu beginnen met het ontspannen van je ademhaling, waarbij je probeert in een iets langzamer tempo te ademen …… Rustig en diep ademhalen…. In en uit …… Bij het inademen stromen je longen vol lucht …. Laat dat bij het inademen dit gevoel tot in je diepste binnenste doordringen… Duw bij het inademen maar alle druk en beklemming van je af……. en laat dan bij het uitademen maar alle van binnen opgestapelde spanningen uit je wegvloeien… Laat samen met de naar buiten stromende adem ook alle spanningen uit je wegvloeien… Dit diepe en langzame ademen ontspant en bevrijdt je ….. Het houdt niet op ….. Het gaat goed …… En terwijl je je meer en meer ontspant kun je je nog dieper ontspannen …… Voel hoe dit ontspannend en bevrijdend … Laat je adem als vanzelf komen en gaan in een rustige op en neergaande beweging… ondertussen blijf je maar verder naar het punt kijken… Ademen en kijken kunnen best samengaan. Adem diep in en uit. In een rustig en regelmatig tempo. In… en… uit. In… en … uit. In… en … uit.
Je ervaart hoe dit rustige en toch diepe ademhalen een rustgevend en kalmerend effect heeft waardoor je bij elke ademhalingsbeweging rustiger en kalmer worden… Bemerk hoe alle spieren van je hele ademhalingsstelsel ontspannen geworden zijn… De spieren die de bewegingen regelen van je middenrif zijn ontspannen geworden… De spieren van je borstkas zijn ontspannen geworden… De spieren die je longen in beweging zetten zijn ontspannen… Je ademhaling is nu ontspannen geworden… Je gaat nu alle spieren van je hele lichaam ontspannen… Je kunt ze allemaal ontspannen… helemaal ontspannen. Dan ben je van top tot teen ontspannen.
Ontspan je beenspieren maar grondig en diep… Je beenspieren moeten elke dag weer opnieuw het gewicht van je lichaam dragen… Laat ze maar herstellen van deze vermoeiende taak… Ontspan je beenspieren maar.. Ontspan ze maar… Laat ze maar los en slap worden… los en slap… zodat ze licht en warm worden… licht en warm…
Ontspan de spieren van je voeten en je tenen…
Ontspan de spieren van je enkels…
Ontspan de spieren van je knieën…  Het gaat steeds gemakkelijker …..
Ontspan de spieren van je dijen… Voel de ontspanning …….
Ontspan de spieren van je heupen…
Je voelt nu dat je benen loom en zwaar geworden zijn… loom en zwaar…  Ga maar door …Je armspieren leveren het belangrijkste aandeel in je dagelijkse arbeid… Gun ze daarom nu maar wat extra rust… Ontspan je armspieren… Ontspan ze grondig en diep… En ontspan vooral die delen van je armen waarin de spanningen zich het diepst hebben vastgezet…
Ontspan de spieren van je bovenarmen… Ontspan ze maar..
Ontspan de spieren van je ellebogen… ontspan ze maar..
Ontspan de spieren van je beneden armen… ontspan ze maar..
Ontspan de spieren van je polsen…, ontspan ze maar…
Ontspan de spieren van je handen en je vingers… ontspan ze maar…
Ontspan de spieren van je ellebogen… Ontspan ze maar..
Ontspan je buikspieren en je rugspieren… Ontspan ze volkomen zodat ze prettig en behaaglijk aanvoelen. Prettig en behaaglijk. Hoe verder je vordert met de ontspanning van je spieren hoe lomer en zwaarder ze worden en hoe prettiger en behaaglijker ze aanvoelen… En terwijl je de ontspanning van je spieren verder doorvoert… Blijf je maar steeds naar het zelfde punt kijken…Misschien worden je ogen  een klein beetje moe van het kijken…Misschien komt er al een lichte waas voor zodat je het punt iets minder scherp begint te zien… Misschien begin je  wat zwarte stipjes of flikkerende lichtvlekjes te zien. Om het even… Blijf toch nog maar verder kijken…
Breid de spierontspanning uit tot de overgebleven lichaamsdelen…Ontspan de spieren van je nek en je hals… Ontspan ze maar…Ontspan de spieren van je schouders… Vooral de schouderspieren moet je extra goed ontspannen. Je schouders krijgen immers dag in dag uit de lasten van het leven te dragen… Een uitputtend karwei. Laat je schouderspieren maar lekker uitblazen van dit uitputtende karwei. Ontspan ze extra goed.
Laat alle stijfheid en stramheid uit je schouderspieren wegtrekken.Laat alle strakheid en gespannenheid uit hen wegvloei en… Er blijft geen spoor meer over van strakheid en gespannenheid… Intussen zijn. je ogen door het lange staren erg moe geworden… Ze beginnen wat te knipperen en te gloeien… Ze scheiden al een beetje traanvocht af, wat hen belet het punt minder scherp te zien. Je oogleden worden zwaarder steeds zwaarder en zwaarder.. Ze zullen dichtvallen… Ze willen naar beneden… naar beneden… naar beneden… De druk op je ogen neemt toe… De druk op je ogen wordt sterker en sterker… ,Je kan ze niet meer openhouden… Geef dan maar toe aan de behoefte om ze te sluiten… Sluit je ogen maar… en laat alle beelden die je nu nog ziet maar wegglijden. ….. Met je ogen dicht voel je beter de rust en de ontspanning… Met je ogen dicht voel je je loskomen van je drukke bezigheden en zorgen… Met je ogen dicht voel je je helemaal onttrokken aan de wereld om je heen… Met je ogen dicht verdwijnen leed en verdriet meer naar de achtergrond.. zodat je de indruk krijgt dat ze uit je leven aan ‘˜t wegstappen zijn…  Laat alle beelden die misschien wel of niet bij je opkomen maar weer wegglijden.
Met je ogen dicht voel je je buiten het bereik van moeilijke medemensen die je vaak gespannen maken….
Met je ogen dicht voel je hoe onaangename levensomstandigheden hun greep op jou verliezen….
Met je ogen dicht voel je je los en vrij… Los en vrij als een vogel hoog in het oneindig wijde luchtruim… De gewaarwording vrij te zijn als een vogel geeft je een heerlijk gevoel, dat je van binnen en van buiten helemaal warm maakt…
Warmte doortrekt je hele lichaam. Een vriendelijke warmte. Een hartelijke warmte. Een gemoedelijke warmte. Een gezellige warmte.
Daardoor wordt de ontspanning nog dieper… Steeds dieper en dieper… Wellicht word je nu door de aangename warmte en ontspanning wat  slaperig… Het lijkt wel of je zachtjes aan wegdommelt zoals tijdens een middagdutje. … Laat dit gevoel van weldadig warme ontspanning je hele lichaam in beslag nemen. Om de ontspanning nog vollediger te maken, kan je nu alle spanningen uit je hoofd en je gezicht laten wegtrekken… Ontspan de spieren van je voorhoofd, die zich vaak samentrekken om zorgenrimpels te maken…. ontspan ze maar…
Ontspan de spieren van je wenkbrauwen, de spieren van je oogleden, ontspan ze maar…
Ontspan de spieren van je mond en je kaken, die zich vaak samenpersen als je harde noten te kraken krijgt, als je moet doorzetten en van je afbijten… ontspan ze maar…
Ontspan de spieren die je inschakelt om problemen op te lossen… ontspan ze maar…
Ontspan de spieren die bij het tobben en piekeren gespannen staan, ontspan ze maar…

Je hoeft je hersenen niet langer te pijnigen met ingespannen. denkwerk… Leg je denkmachine maar stil… Laat je gedachten maar vrij en ongedwongen hun eigen weg gaan… Laat ze maar zoals een rivier hun eigen natuurlijke loop volgen. .. laat ze spontaan vlinderen op hun eigen ritme… Tracht ze niet onder controle te houden… Je hoeft nergens meer mee bezig te zijn. Je bent nu helemaal los en vrij. Je hele gezicht is nu door en door ontspannen… Daarom kan je je laten wegzakken in de slaap… Je voelt je steeds soezeriger en slaperiger worden… Dit gevoel van slaperigheid is de voorbode van innerlijke rust… Laat je maar begeleiden door bet beeld van een aangename slaap… Laat je maar wegdrijven op bet beeld van de slaap… Laat de slaap maar over jou komen…. Laat je maar door de slaap op sleeptouw nemen… Je hoeft je alleen maar te laten gaan… je te laten wegzinken… Toe te geven aan de opwellende slaapneigingen… Geef de lust om te slapen maar de vrije teugel… Als je de slaap lust de vrije teugel laat, kun je heerlijk slapen… Zacht slapen…. Slapen zonder met je gedachten bezig te blijven… Je hoeft je gedachten niet onder controle te houden… Laat ze maar als zeepbellen wegdrijven in de vrije ruimten… Ik begin nu zo dadelijk tot vijf te tellen.. Bij elke tel voel je je dieper wegzakken in de slaap. Als of je steeds dieper wegzakt op de zachte bodem van een dikke, wattige wolk die je helemaal toedekt… Bij de vijfde tel bereikt je slaap het grootst mogelijke dieptepeil…

Een…steeds inniger slapen. Steeds intenser slapen. Steeds rustiger en ontspannender slapen.   
Twee…steeds hartelijker slapen. Helemaal vrij van zorgen en problemen..   Volslagen onbekommerd slapen. Heel los en ongedwongen slapen.   
Drie …Los van al watje beangstigt. Vrij van alle mogelijke druk. Slapen zonder terughoudendheid.   
Vier…Je slaapt nog dieper Nog vaster. Nog vrediger Met nog meer overgave.  Bij de vijfde tel die nu zo dadelijk volgt geef je je van ganser harte over aan de slaap. Van ganser harte zonder enig voorbehoud.   
Vijf …Slaap maar heerlijk diep en heerlijk ontspannen.   
Nu je met je inwendig en uitwendig oor naar mij luistert voel je de laatste spanningen van je afglijden… Alle spanningen, van welke aard ook, zijn uit je weggevloeid… zowel de zenuwspanningen als de angstige spanningen… zowel de spanningen die worden opgeroepen emotionele moeilijkheden als de spanningen die worden opgeroepen door je werksituatie… Zowel de spanningen, die samenhangen met je innerlijk ongenoegen en de onvrede met jezelf, als de spanningen die samenhangen met wrijvingen en botsingen in de menselijke omgang… Al deze spanningen ben je nu kwijt…  Je bent ze allemaal kwijt… ook onbewuste spanningen… ook de spanningen die je maagpijn bezorgen (of. die je hoofd pijnigen, je adem beklemmen, je nekspieren verkrampen, je hartritme verstoren, enz…) en misschien nog andere lichaamsdelen ontregel en… Ook deze verborgen… ondergedoken spanningen ben je werkelijk kwijt… Je hebt ze achter je gelaten ….. En omdat je telkens als je met mijn stem deze reis maakt… van al je spanningen bevrijd wordt… bouw je meer weerstand op tegen alle mogelijke bronnen van spanning… Je raakt van dag tot dag meer opgewassen tegen alles wat je in het dagelijkse leven gespannen maakt… Je voelt hoe alle spanningsgeladen gevoelens… alle spanningsgeladen gedachten… alle spanningsgeladen situaties… alle spanningsgeladen personen steeds minder vat op je hebben en je steeds onverschilliger laten… Hoe beter en hoe vlugger je herstelt van al deze spanningen, hoe weerbaarder je ertegen wordt… Omdat je telkens als je dit beluistert de sporen van de voorbije spanningen uitwist en de rust herstelt in je lichaam en je geest, heeft deze ontspanning het effect van een echte herstelkuur… een intense gezondheidskuur.. Je zult dus elke dag lichamelijk en geestelijk… sterker en energieker worden… moediger en kraniger… veel minder snel moe… veel minder snel ontmoedigd…
Elke dag zullen je zenuwen sterker en stabieler worden… zal je geest rustiger en kalmer warden… meer beheerst… bezadigder… Je zult veel minder snel vermoeid… veel minder snel ongerust… veel minder snel opgewonden… veel minder snel geprikkeld… veel minder snel bang en bezorgd… veel minder snel teleurgesteld en ontgoocheld… veel minder snel overstuur zijn… Je zult in staat zijn helderder te denken… Je zult je gemakkelijker kunnen concentreren… Je zult de dingen in hun ware afmetingen kunnen zien… zonder ze te overdrijven… zonder ze aan te dikken… maar ook zonder ze te bagatelliseren… Je zult rustiger… positiever kunnen kijken naar al wat fout gegaan is in je voorbije leven… Je zult empathie hebben om zonder wrok en bitterheid te aanvaarden wat niet te veranderen is… Je zult leren aanvaarden zonder er een schuldgevoel aan over te houden…
Elke dag zul je tevens emotioneel veel kalmer worden… je veel steviger voelen… veel minder snel van streek… veel minder snel gestoord…
Elke dag zul je je beter voelen in je huid… een sterker gevoel van welbevinden… van welbehagen krijgen… een sterker gevoel van veiligheid en geborgenheid… van rust en zekerheid…
Elke dag word je en blijf je dieper en dieper ontspannen… En terwijl je meer ontspannen wordt en blijft… zul je meer zelfvertrouwen krijgen… En met het toenemen van je zelfvertrouwen groeien ook je zelfvertrouwen en je zelfredzaamheid… Hoe ontspannender en rustiger je wordt… hoe groter ook je geloof in eigen kunnen… Je zult steeds meer vertrouwen hebben in jezelf en in je mogelijkheden… Je zult de rotsvaste overtuiging aankweken dat je je problemen de baas kan blijven… van welke aard die ook mogen zijn… Ook moeilijke taken en opdrachten zul je steeds beter aankunnen… Je zult die taken kunnen volbrengen zonder terughoudendheid… zonder faalangst… zonder je ongemakkelijk te voelen… Hierdoor zul je je elke dag onafhankelijker voelen en je onafhankelijker opstellen in de omgang met andere mensen… meer in staat om op je eigen benen te staan… je eigen plan te trekken… Je zult steeds beter bekwaam zijn je eigen zienswijze te verdedigen… je eigen stand punt te bepalen… je af te kunnen sluiten voor alle druk van buitenaf .. Van nu af aan heb je de goedkeuring van anderen niet meer nodig om je waardevol te voelen… De zekerheid dat je als mens waardevol bent zoals je bent, wordt steeds dieper in je binnenste verankerd… Daarom laat je je respecteren in alle omstandigheden… zelfs als je dat niet in dank wordt afgenomen… Je ergert je niet langer meer aan domme, pretentieuze mensen… Je ergert je niet meer aan de onwil en het onbegrip van anderen… ]e blijft eerbied afdwingen voor jezelf.. altijd en in alle omstandigheden… Je wordt immuun tegen ergernis… tegen alle vormen van ergernis… Ook de spontaan opduikende schuldgevoelens kun je ondervangen en schaakmat zetten… In plaats van ergernis en schuldgevoel krijg je gevoelens van we! bevinden en welbehagen… van zekerheid en veiligheid… van belangrijkheid en eigenwaarde… .Je zal je goed voelen in je huid… Je zal je een diepe gemoedsrust eigen maken… een onverstoorbare gemoedsrust… een onwankelbare gemoedsrust… een onaantastbare gemoedsrust… zonder daarbij te vervallen in apathie of onverschilligheid… Door die diepe gemoedsrust die je je eigen maakt, zal niets nog de kans krijgen op je maag te blijven liggen (of je adem te beklemmen, je hoofd te pijnigen.)   
Je merkt dat de woorden die door mijn stem voor jou voor jou werden gesproken, zich diep in je onbewuste verankeren en bij elke luisterbeurt steeds krachtiger in je binnenste doorklinken… De woorden die je hier en nu gehoord hebt, zullen met je meegaan… overal waar jij gaat… Ze zullen als vrienden zijn die je vertrouwen en sterkte geven,… Daarom zul je je straks als je wakker wordt veel gelukkiger voelen… veel tevredener… veel rustiger… veel optimistischer…   
Zo meteen, nu nog niet tel ik tot vijf… Bij iedere tel kom je een beetje méér uit hypnose en bij de vijfde tel ben je hele maal uit hypnose…  Een-    Je bent wakker…
Twee-    Steeds helderder en klaarder wakker…
Drie    En uit hypnose…
Vier-    Helemaal uit hypnose…
Vijf…

Kan het zo maar zijn dat gedachten door je heen vliegen

luisterend naar mijn stem sluit je je ogen en kijkt . naar binnen …
van buiten zie je ontspanning .. je laat je gaan, want je weet dat de
trance waar in je gaat goed is . aanschouw je zelf … en zie je zelf
daar zitten   ..  ontspannen,    je ademhaling wordt dieper en dieper
.    en terwijl je zo naar jezelf kijkt, kan het zo maar zijn dat
gedachten door je heen vliegen, van links naar rechts, van rechts naar
rechts. ga naar binnen . dieper ja    …    neem je tijd , je hebt de
tijd  .. 

kijk verder naar binnen  …  nog verder  ..      zo ja     ..    verder naar achteren, en laat je onbewuste naar voren komen . laat die gedachten maar schieten .. die heb je niet nodig .. denken is een activiteit en jij bent nu in staat … doen en zijn gaan in elkaar op ..    en zo was gisteren eens-nu en is morgen voor-nu ..     weet wat je bent en voel wat je kan zijn ..

nu je bij jezelf bent,  laat je bewust je rechter wijsvinger langzaam op en neer bewegen  ..  doe maar    tik, tik tik .. dit is je bewuste ik, tik, tik .. denk er niet aan  .. doe het nog eens ..   maar nu niet . bewust  .   je onbewuste beweegt je vinger  . denk er niet aan ..  je onbewuste doet het gewoon .. is vaardig .. tik tik tik . misschien gaat het wel langzamer . .. tik   ..    tik    ..    tik   ..  en ondertussen raak je dieper ontspannen, je realiseert je dat je op de goede weg zit.  ..   kijk naar je zelf ..
kijk naar die weg  ..  kijk naar gisteren en maak een beeld . misschien hoor je wat en voel je wat .   vul maar in  . want het is aan jou   .. kijk er naar  ..  waar is het ???   links of achter .    waar is niet belangrijk zolang je het maar ziet  ..  kijk naar je toekomst    ..  zie je wijzere,   vol-lere zelf  ..  je vol  –  wassener zelf schoner   .   schijnend  .   kijk er naar, kijk   ..  waar zie je jezelf ????   kijk naar die plaats  ..   is het rechts of recht naar voren ???     je ziet het helder  . besproei het met een douche van het mooiste sprankelende tinkelende licht  .. want jouw toekomst glanst   .      het is een nieuwe dag   ..  je vinger  tikt .  tik tik tik ..  je ontspant je dieper en dieper  ..   je hebt de tijd ..    dag voor dag,  minuut voor minuut, eeuw voor eeuw, moment voor moment

je bent nu helemaal ontspannen en voelt vrede ,  dieper ga je nog  .  het kan . juist ja .   zo doe je dat ..   hoe dieper je ontspant hoe meer je bij je kern komt ..  bewegen wordt je staat  ..   hebben wordt je bent  .   dieper in je kern ..     hoe kleiner je wordt hoe groter je bent  . als je klein bent, ben je bewegelijk  .  lenig  ..   wendbaar  ..  en sta je open voor al wat op je pad komt  . groots zijn en klein wordt een prachtige symbiose …. wellicht merk je dat je ja-vinger mee tikt .  tik .  ja . tik  .   ja  .   

maar misschien moet je dit wel niet zo serieus nemen   ..    luister eens naar stephan en mij.   waar hebben wij het over, is dit zinnig???    ..    wat zitten jullie nou eigenlijk te doen?   kijk naar jezelf zoals je daar nu zit of ligt   ..  wees niet zo verrekte serieus   ..   laat die lach maar los   .  en speel!!!  speel met alles en iedereen   .  speel met het idee..  als kind speelde en lachte je ook     ..   je leert als je speelt  en lacht  ….  een vette lach is niet fake   ..  je ja-vinger begint weer te tikken  . tik  . tik  .. lach met je hart.

nu je bij je zelf bent, en de tijd aan jou is,  weet je dat het tijd is ..   om terug te komen. als ik van drie af tel naar een, kom je terug maar neem je mee wat je mee wilt nemen, misschien is het wel een klein lachje. drie  .  beweeg voorzichtig je tenen   ..    en lach nog een beetje na  .  twee  .   beweeg je hoofd heen en weer   .   en een, je bent terug.

Rob, november 2005

Hypnose voor mezelf

Blijf maar gewoon zitten waar je zit, je kan beginnen je te ontspannen

Misschien moet je even zoeken naar de beste positie om je volledig te ontspannen

Je kunt gewoon blijven zitten terwijl jij je steeds dieper voelt ontspannen

Je vraagt je misschien af waar je eerst ontspanning zult voelen, maar
het is niet van belang van waar-uit je ontspanning over je lichaam gaat
uitspreiden.

Je voelt je armen of je benen zwaar worden en laat de ontspanning volledig toe

Het zou kunnen dat jij je afvraagt waar deze ontspanning naartoe zal leiden

Maar het is vooral goed dat jij je ontspant, en deze ontspanning in heel je lichaam toelaat

De lichte tinteling in je vingers is een teken dat je een diepe ontspanning bereikt

Ik weet dat je geïnteresseerd bent in wat er gaat gebeuren, en door je
te laten gaan gaat dat gebeuren wat jij wilt dat er gebeurt.

Het is gemakkelijk om dingen te veranderen van deze volledige ontspanning

Je voelt je als een mooie gele bloem die bij het starten van de dag zijn bladeren opent

De zon straalt op de bladeren, hoe meer de bloem zich opent des te meer zonstralen kan de bloem opnemen.

Het rustige warme licht schijnt op de bladeren, verwarmd de bloem en geeft kracht en groei aan de bloem.

Je voelt je net als de bloem die door opening goede energie van zijn
omgeving oppakt en steeds gro-ter word en kan groeien naar wat ze wil
worden.

Dat goede lekkere gevoel neem je mee, dieper in je ontspanning.

Misschien voel je dat deze warmte een lekker gevoel geeft en je daardoor nog lekkerder in je ont-spannen houding gaat zitten.

Je vraagt je misschien af waar we nu naartoe gaan in deze ontspanning

En je ontspanning is nu zo diep dat je helemaal in je gevoel zit.

Je voelt nu de rustige kracht van de groei, het gaat niet snel het
heeft geen geluid, maar je voelt de groei en de kracht van binnenuit.

Je ervaart in dat gevoel dat deze kracht van binnen uit niet bedreigend is voor anderen maar open staat voor anderen

Het is een kracht die van diep komt en heel krachtig in staat is goede dingen te doen,

Ze helpt open te staan om goede dingen te doen in je omgeving.

Laat dat gevoel maar even op je inwerken

Laat maar toe dat het elke vezel van je zijn doorschijnt met die warme stralende kracht

Laat maar toe dat het je van binnen kleurt

Als je zo meteen terug komt van uit deze diepe ontspanning, neem je dit gevoel mee

Alle warmte, alle kracht die je voelt neem je in je kern mee naar de dingen die er nog te doen zijn

Je gaat rustig ontwaken uit je diepe ontspanning en de energie van de
zon en de warmte en kracht van de groei van binnenuit gaan je door de
dagen begeleiden en zullen sterker worden als je ze nodig hebt.

Als ik terug geteld heb van uit 3 ben je weer terug en wakker, en klaar voor de taken van de dag

3  2  1.

Rudy december 2006