web analytics

Entries from maart 2009 ↓

Tijdens een gesprek kan ik me niet concentreren, luisteren, onthouden

1) Mijn vriend M. vertelt me dat hij een probleem heeft, en wou dat ik hem daarbij aan nieuwe inzichten zou brengen:
Vertel eens: Tijdens een gesprek kan ik me niet concentreren, luisteren, onthouden.
Hoe weet je dat je je niet kunt concentreren: Omdat ik na een korte tijd tot bewustzijn kom en besef dat ik niet luisterde.
Wat houd je tegen om je te concentreren: Ik ben dan aan iets anders aan het denken. Je kunt niet tegelijk actief luisteren en intern praten.
Hoe doe je dat, niet concentreren: door ideeën dat ik plots krijg die wil ik onthouden, en door mezelf intern vragen te stellen.
Wat levert het je op om jezelf intern vragen te stellen: ik los zo een dilemma op.
En wat levert dat op: het gevoel dat ik het begrijp.
En wat levert dat weer op: geruststelling omdat ik het begrijp.
Waar wil je van afgeraken: niet kunnen volgen.
Wat wil je in de plaats: kunnen volgen op het moment, begrijpen en onthouden, interne vragen beantwoord krijgen.
Wat heb je ervoor nodig: (op dit punt kwam M. al zelf met mogelijke oplossingen) luidop vragen stellen aan de verteller i.p.v. ze intern aan mezelf te stellen. En i.p.v. ideeën proberen te onthouden kan ik ze meteen opschrijven en verder luisteren.

2) Omdat ik in geval 1 niet echt voelde dat ik een “techniek” had toegepast, vroeg ik hem om een ander probleem te voorstellen:
Je kunt me een ander probleem van je vertellen: telkens als ik gedaan heb met het werk, en naar huis ga, voel ik me rot.
Hoe voel je je rot: wel ik begrijp het niet, ik voel me plots rot.
Hoe doe je het precies: ik weet het niet, het start wanneer ik in mijn wagen stap.
Ok, laten we stellen dat ik me ook rot wil voelen, kun je me leren hoe ik dat kan doen, als je naar het moment gaat vlak voor dat rotgevoel start, wat is het eerste dat je doet: ik stap in mijn wagen, dan is alles nog goed, en ik start dan de wagen, en plots is het daar, dat gevoel.
(Op dit punt zit ik zoals hem, en doe mee alsof ik het echt wil leren hoe hij dat rotgevoel krijgt).
En zie je daar iets bij: ja ik zie het gebouw van ons bedrijf.
En waar zie je dat beeld: schuin links van me.
Is het beeld groot of klein: klein.
Is het helder of donker: donker, want het is avond.
En hoor je daar nog iets bij: … (stilte even)… ja, ik zeg dan tegen dat gebouw ‘FUCK YOU!’ omdat het al avond is geworden als ik van het werk vertrek en mijn dag is voorbij, ik kan niets meer gaan doen. (hier heeft hij gebalde vuisten)
En dat rotgevoel, waar voel je dat: in mijn maag.
En heeft dat een bepaalde vorm: ja rond.
Heeft dat een bepaald kleur: blauw.
Staat die dan stil of beweegt dat gevoel: staat stil.
Ok, maak dat beeld maar groot nu, en maak het heel helder, hoe voelt dat: beter. (gebalde vuisten zijn helemaal los hier, ze liggen open op zijn knieeën).
Dat geluid ‘FUCK YOU!’ doe die eens stil: dat gaat niet.
Ok, stel je voor dat er een draaiknop is om het volume zachter te zetten, en draai daar maar eens aan, zet het stiller, en stiller, tot hij volledig uit is: Ok.
Je kunt daar een ander draaiknop zien die het geluid opent van iets dat jou een goed gevoel geeft, welke geluid geeft je een goed gevoel: mijn vrouws stem.
Ok, hoor haar iets zeggen tegen je dat jou een goed gevoel geeft: (hij glimlacht).
Ok, draai nu eens aan dat draaiknop en zet het volume luid genoeg zodat je je er goed bij voelt: (hij glimlacht iets meer).
Nu wil ik dat je het gevoel dat je daarnet had, ik wil dat je daar de kleur van verandert naar een kleur die je leuk vindt: roze vind ik leuk.
En breng dat gevoel naar boven naar je borstkas, terwijl je dat beeld van het gebouw helder en groot ziet en je je vrouws stem hoort, hoe voelt dat nu: goed. (ik anker dat op zijn arm)
Wanneer ga je nu de volgende keer van het werk komen, welke dag: deze woensdag.
Ok, nu wil ik dat je naar komende woensdag gaat, je hebt gedaan met werken, je komt naar buiten, je stapt naar je wagen toe en je stapt in je wagen (ik roep de anker op) en je ziet dat beeld van het gebouw helder en groot, je hoort daarbij je vrouws stem, je ziet dat gevoel naar je borstkas gaan en veranderen van kleur naar roze, hoe voel je je: goed.
Ok dan, ik ben benieuwd hoe goed je je gaat voelen als je woensdag van het werk komt.

Als trainer die NLP toepast …

Nieuwsgierigheid

 • Als je thuiskomt staat er een pakje op tafel. Er hangt een kaartje aan met jouw naam er op. Er zit heel mooi glanzend papier om heen en een gouden strik. Wat zou er in zitten?
 • Als ik op reis ben vind ik het leuk om te ontdekken wat er achter elke bocht is, hoe zijn de mensen, hoe is de omgeving, wat valt er te beleven..

Flexibiliteit

 • Denk eens aan wuivend riet in de wind. Het buigt met de wind mee. Het kan gaan liggen bij zware storm en als de storm is gaan liggen komt het riet weer overeind.
 • Als je een kind hebt en dus moeder bent, ben je voor een deel niet meer baas over je eigen tijd. Dan kun je kiezen hoe je dit opneemt, of er tegen vechten  en je ergeren of het nemen zoals het komt.

Vastbeslotenheid

 • Niets of niemand kan mij ( jou)van gedachten doen veranderen.
 • Zolang als ik leef wil ik blijven leren.

Creativiteit

 • Ik ken iemand bij wie je ervaart, het borrelt, het bruist en allerlei ideeen komen er uit.
 • Voor elke oplossing is wel een probleem te vinden.

Bewustzijn

 • Kijk om je heen, neem alles in je op, hoor de geluiden, ruik wat je ruikt en proef of je iets proeft en voel wat er te voelen valt.
 • Leef nu, niet in het verleden, niet in de toekomst, mar leef nu en ben er echt.

Openheid

 • Je kijkt om je heen en je bent nieuwsgierig naar alles wat je ervaart.
 • Niets is wat het lijkt, op het tweede gezicht. Maar je moet het willen zien.

Verantwoordelijkheid

 • Ik zag een vrouw een smalle wenteltrap op lopen met haar kind op haar arm. Ze beschermde zijn hoofdje en hield hem heel dicht tegen haar aan.
 • Ik sta voor wat ik doe en de gevolgen er van.

Pragmatisme

 • Je reageert niet altijd het zelfde. Je hebt het niet nodig om precies te weten wat je zou moeten doen of hoe je zou moeten reageren. Je ziet wel…
 • Als trainer die NLP toepast, moet je heel goed observeren hoe de groep de training oppakt en hierop inspelen.

Zoals gij gebekt bent

Kun je het ook horen?

Getsjilp, gezang, gekwaak, gepiep, ge-oehoe, gekrijs, gekakel en gekwetter,

Gekraai, gekoekkoek, geschreeuw, gerochel, gegak, gekwak en getetter,

Kun je ze zien?

Van een meeuw naar een spreeuw,

Van een gewone leeuwerik, naar een boomleeuwerik, kuifleeuwerik, strandleeuwerik, veldleeuwerik, naar een havik.

En een raaf, rietgans, roodborstje, regenwulp, ransuil en roek,

Een kievit, kiwi, kwak, kluut, koolmees, kanarie, grote gele kwikstaart, koekkoek.

Vroege vogels, slimme vogels, rare vogels, vreemde vogels, pestvogels en spotvogels.

Kwibussen, blinde vinken, tureluurs, kemphanen,

uilskuikens, dove kwartels, nachtbrakers en andere snoeshanen,

Er zijn hier geen vreemde eenden in de bijt.

Iedere sijs heeft een eigen wijs;

Iedere vogel zingt namelijk zijn eigen lied.

Langzaam of snel,

hoog, laag, luid, zacht,

zwaar of schel,

zuiver of wellicht ook niet.

Daar kraait echt geen haan naar. Het doet er niet toe.

Kun je het ook horen?

Het klinkt misschien als muziek in de oren

Laat maar over je heen komen.

Dat voelt toch goed?


Als je beseft dat uit de miljoenen eicellen

Bewustzijn

 • Als je kunt zien, ruiken, horen, voelen, lopen, met je handen klappen, dansen, lachen,….. huilen, besef dan dat gelukkig zijn betekent…
 • Als je beseft dat uit de miljoenen eicellen maar één eicel wordt bevrucht en uit die ene bevruchte eicel dus jij degene bent die het uiteindelijk heeft overleefd dan weet je dat je heel sterk bent en alle tegenslagen kan winnen.

Creativiteit

 • In je levenspad ontdek je mogelijkheden die je in eerste instantie voor onmogelijk achtte.
 • Onverwachte situaties kunnen zich ontwikkelen tot spirituele inzichten.

Flexibiliteit

 • Maakt niet uit welke weg je bewandelt om je uiteindelijke doel te bereiken
 • Degene die tegen jou keert zal beseffen dat het jou niet deert.

Nieuwsgierigheid

 • Soms vraag je je af hoe dat komt dat hij zo succesvol is.
 • Je zou willen weten hoe dat komt dat hij geen tegenslagen kent.

Openheid

 • Als je kritiek met open armen ontvangt zul je merken dat je meer mogelijkheden ziet om e.a. te verbeteren.

 • Sta toe dat de ander in jouw wereld binnen treedt zodat je leven verrijkt wordt met nieuwe ervaringen.

Pragmatisme (het alles laten afhangen van praktische bruikbaarheid)

 • Laat je keuze niet afhangen van die ene mogelijkheid die je denkt te hebben want er zijn meerdere wegen die naar Rome leidt.
 • Een doodlopend weg betekent niet dat je deze niet kunt openbreken.

Vastberadenheid

 • Als je denkt dat je op de juiste route bent om je dromen te vervullen laat je niet beïnvloeden door degene die onbewust tracht jouw een andere weg in te slaan.
 • Tegenslagen horen er bij om je dromen te kunnen verwezenlijken.

Verantwoordelijkheid

 • Het heft in eigen handen nemen brengt je tot grote daden en geef een enorme voldoening.
 • Loop niet weg voor je eigen fouten maar onderneem stappen ook al zijn het moeilijke beslissingen die je zou moeten nemen.

Radjin Battja

En je volgt het ritme van de golven

Terwijl je daar zo zit of ligt… terwijl je luistert naar mijn stem………. Terwijl je luistert naar alle geluiden… in en om je heen…………. Kun je helemaal……….helemaal….. ontspannen.

En Terwijl je zo ontspant…….. let dan maar eens op je ademhaling….Volgt je ademhaling zonder daar aan iets…. te willen veranderen.

Terwijl je gedachte meegaat met je ademhaling…… stel je voor dat je aan het strand… op het warme….. zachte… zand vlakbij de zee…… ligt.

En Terwijl je daar zo ligt…..vlakbij bij de zee….. op het warme.. zachte zand… luister je naar de golven van de zee……… je luistert naar de golven van de zee…….en je volgt het ritme van de golven…

Terwijl je luistert naar het ritme van de golven …. merk je bij iedere… inademing……. en uitademing…. de ontspanning in je schouders.

Terwijl je zo geniet van die ontspanning in je schouders……. haal je diep adem in. Bij uitademing….. voel je de ontspanning langzaam…. Langzaam ..zakken….. naar de onderkant van je rug. Misschien merk je dat je rug warmer en zachter wordt…. laat je maar gaan …… geniet ervan..

Terwijl je daar op het zand ligt te genieten van de ontspanning vraag je af wat gelukkig zijn is….. en je vraag je ook af wat je allemaal kunt….
je kunt… voelen……. je kunt… ruiken……., je kunt.. horen…….., je kunt zien….., je kunt lopen, ……..,je kunt.. dansen……., je kunt… lachen,….. je kunt.. huilen. ….je beseft dat dit…… gelukkig zijn is..
Terwijl je daar op het zand ligt…….. te genieten van de ontspanning…. besef je dat je heel gelukkig bent… en alle tegenslagen….. kunt overwinnen.
Je weet dat je op de juiste route bent…….. om je dromen te vervullen…. ondanks anderen jouw beïnvloeden…….. een andere weg in te slaan.

Onderweg naar je doel ontdek je nieuwe mogelijkheden…… Mogelijkheden die je in eerste instantie….. voor onmogelijk achtte……Onverwachte situaties ontwikkelen zich…. tot spirituele inzichten.

Sta toe… dat anderen in jouw wereld binnen treden…. zodat….. je leven….. verrijkt wordt…. met nieuwe ervaringen.

Zometeen tel ik van 3 naar 1…. Bij 3 schud je je tenen… bij 2 haal je diep adem in en bij 1 doe je je ogen open.

3… schud je tenen
2. haal diep adem in
1. doe je ogen open

Radjin Battja


Vertel, vertel …

Ceativiteit

Er zijn zoveel middelen en mogelijkheden. Je kunt van alles bedenken. Je kunt het zo gek niet verzinnen.
Kijk nou eens wat je allemaal hebt, wat je kunt, er kan zoveel…………
Maak er iets leuks/moois van. Verzin wat. Het is verrassend wat je kiest en doet.

Flexibiliteit

Als het niet lukt, het kan ook anders. Gaat het niet rechts om nou dan toch links om, ook goed.
Het kan gisteren, het kan vandaag, het kan zus, het kan zo, het kan altijd anders.
Het kan op verschillende manieren opgepakt worden. Het kan op de aangegeven manier, maar je geeft al aan dat je het ook anders kunt doen. Je kunt kiezen.

Verantwoordelijkheid

Je hebt zelf de regie, dat vraagt iets van je, van jou!
Dit is van mij en dat vraagt wat van mij, dit is van jou en dat vraagt iets van jou.
Hoe pak je dat op? Wie neemt de touwtjes in handen? Of Neem je de touwtjes in handen?

Nieuwsgierigheid

Hoe bestaat het, ik wil weten hoe het zit, vertel!
Vertel, vertel, ………………………
Vind je dat niet opvallend? Raar zelfs? Wil je weten wat dat voorstelt?

Openheid

Zeg het maar, het is helemaal goed. Laat je niet weerhouden.
Laat maar horen, gooi het er maar uit !

Vertel, ik ben één en al oor. Gewoon doen. Nu kan het.

Vastbeslotenheid

Gewoon er voor gaan, recht op je doel af, tjakka!
Kijk, daar gaan we voor, doen!
Je doet het gewoon. Wat kan het je schelen? Jij bent jij. Dit is van jou!

Bewust

Echt, echt voelen, weten, echt stilstaan bij wat je beweegt.
O.k. sta maar stil, kijk, luister en voel wat er gebeurt.
Besef wat er gebeurt. Hier en nu. Wat zie/hoor/voel je gebeuren?

Pragmatisme

Zet het voor jezelf eens op een rijtje. Wat werkt, wat heb je nodig, wat staat je te doen.
Doe wat de situatie van je vraagt.
Wat vind je er van? Zet het eens op een rijtje en bedenk eens wat je er aan hebt.

Energie

En terwijl je luistert naar mijn stem en de andere geluiden om je heen raak je langzaam helemaal ontspannen.

Je voelt hetgeen waar je op zit of ligt steeds zachter worden.

Je zakt dieper en dieper weg. Je raakt nog meer ontspannen.

Je voelt je armen en benen steeds zwaarder worden of lichter.

En ook je rug, je buik en je hoofd.

Je wordt steeds zwaarder of lichter.

Je bent helemaal ontspannen.

En terwijl je helemaal ontspannen bent kun je je misschien voorstellen dat je op een heel mooi strand ligt, met misschien wel heel veel zon en wit zand. Het doet er niet toe.

Misschien voel je het zand tussen je tenen en kun je de zee horen ruisen.

Je kunt wellicht de zon op je voelen schijnen en misschien voel je de stralen en zie je hoe helder het licht is.

Voel maar hoeveel bruisende energie er in de lucht hangt.

Deze energie die alles is en eigenlijk overal om je heen is.

Al deze energie zou naar jou kunnen zweven. En als je wilt kun je deze energie opnemen.

Haal maar eens diep adem.

Voel je hoe mooi en liefdevol deze energie is?

Deze krachtige energie, deze liefde, is overal en zit in ieder wezen. En zo ook in jou.

En als je wilt kun je degenen om je heen deze energie laten voelen.

Maar alleen als jij dat wilt. Het is niet belangrijk.

En zometeen, nu nog niet, zal ik tellen van 3 naar 1, waarbij je bij 1 je ogen zult openen.

Geniet nog maar eens even van die mooie energie.

Voel maar eens goed hoe krachtig en liefdevol deze energie is. Deze energie die overal is.

3:  wiebel met je tenen en je vingers
2: adem eens heel diep in.
1: open je ogen.

Mildheid en open staan voor alle ervaringen in je verleden

Hypnosetekst: Thema is mildheid en open staan voor alle ervaringen in je verleden, heden en toekomst.

Terwijl je daar zo ligt………… of zit …………….en luistert naar mijn stem. ………Terwijl je de geluiden …………….om je heen hoort en misschien ………….nog wel even beweegt om extra lekker te liggen of te zitten,………………. geef je jezelf toestemming om even helemaal,…………….. helemaal te ontspannen. …………………En dan kun je je ogen sluiten, als je wilt … of niet..

Je hoeft niets…… Je moet niets………. Nu je ogen gesloten zijn……………….. kun je bij elke ademhaling…………… nog dieper ontspannen………………..
Voel maar ……………hoe je bij elke ademhaling……………. dieper en dieper…………. naar binnen kunt gaan.

En daar………………. diep van binnen……………… op een hele vredige en veilige plek, heb je misschien …………….wel een ontmoeting…………. met je zelf. ………..En dan kun je jezelf toestaan …………….om met liefde……. en mildheid….. naar jezelf te kijken. ……………En misschien ………………zie je wel een film over jouw leven …….of misschien ook niet. …………………Het doet er ook niet toe.

Je weet vanuit je binnenste…. ware zelf,………………dat alle ervaringen in jouw leven…………… jou iets willen leren………………….. En je beseft  ook dat jij …………………..alles aan kunt. ………………………..Vanuit deze wetenschap durf je een tocht te maken……………………… door jouw leven….. ……
Misschien begin je wel  bij je vroegste herinnering …………….en reis je van daaruit………….. door alle ervaringen heen. …………….En tijdens deze tocht………………. sta je open voor wat je kunt leren…………… van jouw ervaringen en ……………….van wat je nog zult gaan meemaken.
En misschien………………….. is er wel een herinnering ……………die je onbewust hebt verstopt en misschien ook wel niet……………….. Het is ook niet belangrijk…………….. Want je weet dat je er ,…………….. op jouw tijd,  ………………………………met mildheid naar zult kijken en dat is goed……………… Want jij bent heel. ………………….En jij bent uniek. ……………………..Jij bent het meer dan waard …………om van te houden…………….. en om gekoesterd te worden.
En terwijl je nog eens heel diep ademhaalt,…………………… voel je deze warme liefde voor jezelf ………………helemaal door je heen stromen. ……………….Je volgt deze warme stroom,… door je hoofd………., je armen…………, je romp…………, je benen……… en je voeten. …………………Je voelt jezelf warm…… en gekoesterd.
En zometeen,………. nu nog niet,………….. ga ik tellen van drie tot een en dan kun je je ogen openen……………. en dan zul je weten……………………. dat jij klaar bent voor alles …………..wat je nog zult meemaken …….en dat je ook een plekje kunt geven ………..aan alles wat je al hebt meegemaakt………….. Je kunt het…………………… Je hebt alles in jou wat je nodig hebt en ……………..ooit nodig zult hebben.
En vanavond….. zul je merken ………dat je alle energie hebt ………………om te doen wat je wilde doen.

Drie, wiebel met je tenen………….
Twee, haal nog eens heel diep adem…
Een open je ogen……

Er kwam een heel klein hondje aangerend

Ooit reed ik met de auto van Heerlen naar Sittard onderweg genoot ik intens van het landschap dat ik tegenkwam. Het was een mooie zonnige dag waar bij mij veel lust en ondernemingsgevoel opgeroepen werd.
Toen ik Sittard naderde kwam ik op een druk verkeerspunt waar ik rechts af moest.
Prompt stak een fietser met een grote doos over die ik niet gezien had.
Bang botste ik tegen de fietser en de grote doos viel op de grond, of het al niet erg genoeg was bleek de fietser een coureur te zijn voor een pingpong vereniging.
In de doos zaten namelijk 1000 wedstrijd balletjes die zo over straat verspreide het was een grote chaos en de fietser flipte alsof zijn leven ervan afhing.
Uit vriendelijkheid hielp ik hem om alle pingpong balletjes bij elkaar te rapen, het was een grote klus en het lukte ons om er 999 terug te vinden.
De fietser was nog steeds geërgerd want dat ene pingpong balletje was weg.
Ik bood aan om naast de schade van de fiets ook het pingpong balletje te vergoeden.
Het was een heel gedoe maar we kwamen eruit, uiteindelijk was hij redelijk bevredigd vertrokken en ik stapte in mijn auto met veel schuldgevoel.
Afin ik maakte er toch nog een mooie dag van ondanks deze vreemde situatie, wellicht moest dit gebeuren om er iets van te leren!

3 dagen later ging ik bij mijn opa op bezoek voor een lekker gesprekje met een kop koffie.
Hij vertelde mij een heel vreemd verhaal, hij woont in Kerkrade en wilde ook graag naar Sittard om daar wat te gaan shoppen met name bij een speciale sigarenzaak.
Hij was een befaamde sigaren roker en had het er zelfs voor over om er 35 km af te leggen voor zijn speciaal sigaartje.
’s Middag stapt hij in de trein (in Kerkrade) en (toen der tijd mocht je nog roken in de trein!) stak vervolgens zijn laatste sigaartje op.
Immers ging hij naar Sittard om zich opnieuw te bevoorraden met zijn voortreffelijke sigaartjes.
Toen hij Heerlen naderde stapte een heel lief omaatje met een heel klein hondje de trein in.
Het omaatje ging naast mijn opa zitten omdat er nergens anders plaats was en zij erg slecht ter been was.
Het duurde niet lang of ze begon zich te storen aan mijn opa’s sigaar, toen vroeg ze in een boze bui of mijn opa de sigaar wilde uitmaken want het hondje (genaamd Fiefie) had daar last van.
Opa zij dat het hem niet echt interesseerde en dat ze dan maar naar een niet rokers cabine ging. Het omaatje bleef zich storen aan die rook en maakte spontaan het raampje open van de cabine. Opa werd er een beetje pissig van en sloot hem vervolgens weer met het argument dat hij geen stijve nek wilde krijgen van de wind.
Het omaatje werd zo boos dat zij de sigaar uit opa’s mond trok, het raampje opendeed en vervolgens die sigaar naar buiten gooide en deed vervolgens het raampje weer dicht.
Opa werd helemaal woedend van die actie en uit onmacht deed hij iets heel erg vreselijks.
Hij pakte namelijk het hondje (Fiefie) deed vervolgens het raampje open en gooide dat arme hondje naar buiten en sloeg met een geweldig harde klap het raampje weer dicht.
Zo zij hij hoop dat je daarvan geleerd hebt, het arme omaatje begon in barstende tranen te schieten. Eenmaal in Sittard aan gekomen liep het omaatje snel naar een conducteur op het perron om haar beklag te doen.
Opa stond erbij en verdedigde zijn actie omdat hij zijn sigaar kwijt was, vervolgens kijkt de conducteur verbaasd op naar het spoor achter de trein.
Er kwam een heel klein hondje aangerend en je raad nooit wat dit kleine hondje in zijn bekje had zitten….

Het duizendste pingpong balletje die ik 3 dagen eerder kwijt was met de fietser!

Waarschijnlijk ken je het gevoel

Vastbesloten

 • Ik heb eens een enorme rots van de bergen zien afrollen naar beneden, groots, sterk, en niets of niemand kon hem tegenhouden tot hij helemaal beneden was, en zijn doel bereikt had, pas dan kwam hij tot rust.
 • Waarschijnlijk ken je het gevoel dat je voorbij een etalage loopt en je ziet iets dat jou zodanig aantrekt en met die eerste blik wéét je gewoon: je gaat dat kopen! Dat is van jouw!

Openheid

 • Op een dag loop ik door de markt met in elk hand een zakje, en plots zie ik iets wat ik nooit eerder had gezien, het trok mijn aandacht, ik wou het nader bestuderen, maar mijn handen waren vol, dus zei de zaakeigenaar tegen me: je kan je spullen even neerzetten, dan kan je dit bekijken, want zolang je niet even loslaat wat je al hebt, kan je nooit iets nieuws vastnemen.
 • We gingen eens met de groep enkele gebergtes bekijken, en de meeste gebergtes zagen er scherp en stijl uit, je wist niet wat voor gevaren er schuilden. Uiteindelijk kwamen we tot een berg die er zo eerlijk bij stond, met een grote open ruimte, alles ligt in het open, het verbergt niets, en ik voelde me veilig. en ik dacht bij mezelf: hier hou ik van.

Pragmatisme

 • Een man zit langzaam te roeien in zijn roeibootje, al zingend, bij zonsondergang die voor hem aan het neergaan is, en plots breekt zijn roeispaan, hij bekijkt even de halve spaan dat hij nog maar vast heeft, en steekt dat terug in het water en begint verder te roeien met dat halve spaan terwijl hij verderzingt bij de ondergaande zon…
 • Een kind op kleuterschool was aan het spelen met een speelgoed, de juffrouw komt, neemt dat speelgoed uit zijn handen, en geeft hem iets anders, en het kind speelt gewoon verder.

Creativiteit

 • Stel je eens voor dat je de kracht zou hebben om heel even alle wetten van de natuur op te heffen, ongeldig te maken, niets staat vast, er is geen vaste vorm meer, alles kan worden zoals jij het wilt, je verandert wat je wilt en iets later komen alle wetten van de natuur terug neer en wordt alles weer vast zoals jij het hebt gelaten. Als je zo iets zou meemaken, wat zou jij als eerste doen?
 • Als een kind – die nog niets weet – naar zijn omgeving kijkt en een wereld van mogelijkheden ziet in elke voorwerp rondom zich, stel je dan eens voor wat jij allemaal zou kunnen?

Flexibiliteit

 • Weet je wat ik zo mooi vind aan water, hij heeft geen vaste vorm, hij heeft geen probleem om ergens in te geraken, zijn doel te bereiken, omdat hij telkens de vorm kan innemen van de kop waar hij in wil.
 • Vind je het niet prachtig dat een stuk klei in een paar handen gemakkelijk allerlei vormen kan aannemen, en zo zijn doel bereikt om mensen op te vrolijken en daardoor zelf gelukkig is?
 • Een wijze man zei me ooit: ijs is vast, en geraakt niet overal door, vanaf dat hij zijn vaste vorm loslaat en vloeibaar wordt, geraakt hij zelfs door de kleinste gaten, terwijl hij niets verliest aan zijn essentie.
 • Vader zegt altijd; als je de weg naar je doel loslaat, dan heb je vrijheid, en al die wegen leiden naar je doel, en de tijd onderweg wordt een plezier.

Bewustzijn

 • Heb je het al eens meegemaakt dat je verzonken was in gedachten en plots hoor je een knal en je springt wakker uit je gedachten, en al je zintuigen staan 100% aan, dat je zelfs de kleinste dingen opmerkt!
 • Een hert zit water te drinken, en heel even ziet hij beweging in de struiken vlakbij, en terwijl hij met volledige aandacht probeert erdoor te zien of er gevaar schuilt, zit de leeuw achter de struiken enorm gefocust zijn elke beweging te volgen.

Nieuwsgierigheid

 • Je gaat niet geloven wat ik vandaag heb meegemaakt! Een oude vrouw stond in het park een verhaaltje te lezen, en haar kleinkinderen zaten op de grond met ogen wijd open naar haar aan het opkijken en luisteren met volledige aandacht en complete stilte… dat ik even vergat wat ik moest doen, en mee begon te luisteren. Kun je dat geloven?
 • Mag ik je iets heel persoonlijks vragen…? (Lichtjes voorover buigen, al fluisterend) Hoe voel je je nu?

Verantwoordelijkheid

 • Ik zag eens een man op de markt, hij droeg een oude tapijt over zijn schouder, en hij liep van de ene klant naar de andere, alsof dat hij haast had. Ik benaderde hem en vroeg waarom hij zo gehaast was, en hij zei met een droevigheid in zijn ogen: mijn kinderen hebben al dagen niets gegeten…
 • Een roos moet je heel voorzichtig strelen, als je dat niet doet, doen de doornen je pijn, het is hun job om haar te beschermen.

Fatih Köse