web analytics

De 8 NLP States of Mind

  1. Bewustzijn
  2. Creativiteit
  3. Flexibiliteit
  4. Nieuwsgierigheid
  5. Openheid
  6. Pragmatisme
  7. Vastberadenheid
  8. Verantwoordelijkheid

B C F N O P V V

1. Bewustzijn
Door goed te observeren, te luisteren en gedreven mee te doen met de opleiding tot NLP Practitioner en Master Practitioner heb ik ontdekt hoe sterk ik verander. Ook heb ik geleerd hoe ik beter kan communiceren met mijn medemens.

Het in alle rust observeren van de natuur heeft bij mij de afgelopen paar jaar, met name tijdens mijn verblijf in Italia, een krachtige verandering in mijn denken en voelen teweeggebracht. Ik voel nu hoe belangrijk mijn fysieke aanwezigheid in de natuur is, maar vooral ook mijn geestelijke onmisbaarheid in het Grote Geheel.

2. Creativiteit
Er komt meteen een beeld bij mij op… Ik zie mijn vriendin en mijzelf, in ons sousterrain, bij de vleugel, met onze poezen om ons heen. Ik ga achter de vleugel zitten en speel op haar verzoek een geimproviseerd stuk, vanuit een gevoel dat ik op dat moment heb. Dan zegt ze: “Nu mag ik…”, en ze duwt me zachtjes opzij, zodat ik op het rechterpuntje van de pianokruk kom te zitten. Vervolgens begint ze zelf de toetsen te bespelen en vertelt dat wat ze speelt, op het moment zelf verzint…

Natuurlijk ben ik erg benieuwd hoe het in Italia is: hoe het met mijn vriendin gaat, en met de poezen, met de tuin en het huis… Mijn vriendin vertelde me kort geleden dat ze het huis van binnen geschilderd heeft, en dat ze nieuwe tekeningen heeft gemaakt. Ze leeft haar schilderkunst uit op muur, doek en computer.

3. Flexibiliteit


Momenteel is mijn financiële positie niet al te rooskleurig. Dat kan een belemmering vormen om bepaalde dingen te kunnen doen, met name op materieel gebied. Ik heb echter ontdekt dat het mijn beeld over mijzelf heeft veranderd, maar ook mijn visie op de wereld om mij heen. Ik ben heel anders tegen “bezit” en “goederen” aan gaan kijken, en besef nu dat ik met heel weinig materiële zaken toe kan.

Ik leef in een drukke tijd. Er doen zich vele mogelijkheden tot persoonlijke ontwikkeling voor. Dat betekent dat ik daarover afspraken met mensen ga maken. Het gebeurt wel eens dat ik een dubbele afspraak maak. Dan bel ik die betreffende persoon op, vertel wat er gebeurd is, vraag om begrip daarvoor en maak zonodig meteen een nieuwe afspraak.

4. Nieuwsgierigheid
Binnenkort zal ik je vertellen over mijn nieuwe idee. Natuurlijk heeft het met muziek te maken, maar het is toch echt iets nieuws. Bovendien heb ik nu niet zoveel tijd, dus je zult even moeten wachten tot er zich een goede gelegenheid voordoet om een tipje van de sluier op te lichten over mijn splinternieuwe plan…!

Mijn inspiratie en enthousiasme zal mij helpen mijn droom te verwoorden en te beschrijven. Mijn droom heet nl.: “your sound, my sound”. Het idee is dat wanneer iemand mij iets over zichzelf vertelt, ik op hetzelfde moment de emoties daarachter ga vertalen in muziek. En zo wordt “mijn” geluid weer “jouw” geluid,

5. Openheid


Een tijd geleden ben ik in haptotherapie geweest. Tijdens die sessies kwam de band met mijn ouders naar voren. Aangezien mijn ouders nog leven, lag daar een unieke kans voor mij, zei mijn therapeute. Ze raadde me aan met mijn ouders in gesprek te gaan: over het verleden, het heden en de toekomst. Ik heb dat gedaan en het heeft de relatie met mijn ouders sterk verbeterd. We begrijpen elkaar nu beter dan voorheen. Zij zijn erg dankbaar dat ze me vaker zien, maar vooral dat we elkaar geleerd hebben te vergeven.

Tijdens de NLP Master Practitioner opleiding kwam er na een trance-sessie een erg verdrietig gevoel bij mij omhoog. Ik vroeg aan een mede-cursiste om steun en liet mijn tranen de vrije loop. Ik vertelde haar waar mijn verdriet over ging en ze bood me een schouder om op uit te huilen. Ze gaf me enkele aandachtspunten, maar drukte me vooral op het hart dat ik veel liever voor mezelf mocht zijn. Ik ben nog steeds blij met dat moment van doorbraak en zal haar er altijd dankbaar voor blijven.


6. Pragmatisme

In deze periode ben ik door vrienden van me gevraagd muziek te componeren voor hun bedrijf. Aangezien ik momenteel op een kleine kamer woon, kan mijn apparatuur die ik voor het componeren nodig heb daar niet staan. Toen ik daarover vertelde aan een goede vriendin, bood zij mij een kamer in haar huis aan, om daar te kunnen werken. Het is een mooie ruime kamer met veel uitzicht op bomen en planten; een heerlijke omgeving om tot inspiratie te komen. Ik heb al mijn spulletjes, die over diverse locaties verspreid waren opgeslagen, ingepakt, verhuisd en uitgestald… en ik kan beginnen!

Tijdens de eerste maanden van mijn verblijf in Italia ontdekte ik dat het lokaliseren en vinden van kantoren van officiele instanties erg moeilijk bleek. Vaak ontbreken naamborden van straten, huisnummers en zelfs de naam van de eigenlijke instantie op de gevel van een gebouw. Er restte mij niets anders voortdurend uit de auto te stappen of rond te lopen en in mijn gebrekkige Italiaans de weg te vragen. Maar uiteindelijk stond ik ingeschreven bij de gemeente, bij het ziekenfonds, de verzekering, de bank en ik kreeg zelfs een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd!

7. Vastbeslotenheid
Mijn lange-afstandsrelatie met mijn vriendin heeft alle kans van slagen en ik zal blijven communiceren met haar; al gebeurt dat vrij weinig via de geëigende middelen zoals bijv. telefoon of internet.
Het beste werkt het door met liefde en warmte aan haar te denken, bij haar te zijn en mijn energie door te sturen. Ik zal geen gelegenheid voorbij laten gaan haar op die manier te laten merken hoe belangrijk ze voor me is.

Ik wil in mijn leven blijven groeien. Daarom zal ik mijn kennis en inzicht verder uitbreiden en ontwikkelen. Daarbij ben ik in aanraking gekomen met mensen waarvan ik het gevoel heb dat ze mij nog veel kunnen leren. Ik ga met die mensen praten over hoe wij samen dingen kunnen doen, zodat ik met stevige tred kan doorlopen op mijn levensweg.

8. Verantwoordelijkheid
Als ik in de auto rijd, word ik geacht me aan de verkeersregels te houden. Voor mijn eigen veiligheid en die van anderen. Zo blijft mobiliteit een groot goed voor iedereen.

De enige die mijn leven richting kan geven, ben ik zelf. Natuurlijk kan ik mensen om me heen om raad of hulp vragen, maar de beslissingen neem ik zelf en de acties onderneem ik zelf!

Joost B., 27 november 2005

0 reacties ↓

Nog geen reacties... Begin jij nu?

Reageer