web analytics

Probeer niet te achterhalen wat NLP voor je kan betekenen

Nieuwsgierigheid
intentie: uitdagen tot informatie verzamelen
Zelf: Ik wil dat graag weten !!!!

Ander: Probeer niet te achterhalen wat NLP voor je kan betekenen !!

Flexibiliteit
intentie: doelbewust meebewegen

Zelf: Er zijn meerdere wegen naar Rome

Ander: Routeplanner: Doel is hetzelfde, de postcode of straat die je in hebt
gegeven. de gebruiker bepaalt: kortste weg, snelste weg, autobaan,
binnen door etc.

Openheid
intentie: zeggen wat je denkt

Zelf: Zeggen wat je denkt en voelt, vervolgens doen wat je zegt

Ander: Non verbaal: handen open handpalmen omhoog, armen open, klein
knikje met het  hoofd. Transparant !!!!!!!!

Verantwoordelijkheid
intentie: staan voor ‘˜waartoe jij bent’

Zelf: Waar sta ik voor!!

Ander: Je keuze kan leiden tot allerlei gevolgen. Als je kiest, zijn de gevolgen
van je keuze dan ook oké?  Maak dan je keuze.

Zelfbewustheid
ntentie: weten wat jij denkt,voelt,doet

Zelf: Observeer jezelf!!! Wat zegt dit over mij ?Hoe heb ik dit gedaan? Wat
kan ik er uit leren.

Ander: Wat zie jij wanneer je in de spiegel kijkt, hoor jij wanneer je naar jezelf
luistert en wat maakt dat jij bepaalde gevoelens toelaat ?

Pragmatisme
intentie: gebruiken wat werkt

Zelf: Kis: keep it simpel

Ander: Waarom zouden we het moeilijker maken dan het is? Wat denk jij dat
in de huidige situatie het beste werkt ?

Creativiteit
intentie: meerdere opties creëren

Zelf: Niet voor 1 gat gevangen zitten

Ander: Alle dingen worden altijd minimaal 2x gecreëerd: 1x in je gedachten, 1
x in de realiteit. Welke optie heb je nu in gedachten. Laat alle belemmeringen buiten beschouwing. Creëer slechts.

Vasthoudendheid
intentie: doelbewust blijven handelen

Zelf: Grenzen zijn er om overschreden te worden.

Ander: Doorgaan waar anderen afhaken levert je in ieder geval meer
meedoen op maar meestal nog wel wat meer !!!!

Rudy november 2005

0 reacties ↓

Nog geen reacties... Begin jij nu?

Reageer