web analytics

Wat levert het je op als je je vaste rituelen los zou durven laten?

1.    Flexibiliteit

Wat levert het je op als je je vaste rituelen los zou durven laten?

Welke mogelijkheden heb je om hier op in te spelen?

2.    Openheid

Je vertelt dat je in bepaalde situaties een muur optrekt.

Wat moet er gebeuren om die muur om je heen af te brokkelen?

Hoe zou het zijn als je je niet zou afvragen wat de ander van je denkt?

3.    Pragmatisme


Hoe zou het zijn als je er zonder emoties naar zou kunnen kijken?

Wat is het ergste wat je zou kunnen gebeuren?

Wat gebeurt er als je de situatie zou accepteren?

4.    Bewustzijn

Wat moet je weten om hier een keuze in te kunnen maken?

Sta eens even stil bij de vraag wat echt belangrijk voor jou is.

5.    Creativiteit

Welke mogelijkheden zie je zelf om je doelstelling te verwezenlijken?

Hoe zou jij dit oplossen als je geen geld had?

6.    Vastbeslotenheid

Hoe graag wil je je doelstelling bereiken?

Wat zou het voor jou betekenen om vast te blijven houden aan je eigen plan.

7.    Verantwoordelijkheid

Welk gevoel zou de overhand hebben als jij de leiding had over dit project?

Wat is er voor nodig om je aan je afspraken te houden?

8.    Nieuwsgierigheid

Zal ik je vertellen hoe oud ik echt ben?

Weet je wat nou zo bijzonder is?

0 reacties ↓

Nog geen reacties... Begin jij nu?

Reageer