web analytics

Kijken zonder je aandacht te laten afdwalen

(ingesproken op tape)

Begin nu maar naar het vast punt te kijken… Kijk ernaar Zo intens mogelijk ……. Kijken zonder je blik af te wenden… Kijken zonder je
aandacht te laten afdwalen… Als je vaststelt dat je aandacht toch even wegglijdt, breng ze dan maar weer naar het punt… En terwijl je
intens blijft kijken kun je je helemaal ontspannen… Alle spieren van je gehele lichaam ontspannen zich…

Rustig aan….. Je doet het goed …….Misschien kan je nu beginnen met het ontspannen van je ademhaling, waarbij je probeert in een iets langzamer tempo te ademen …… Rustig en diep ademhalen…. In en uit …… Bij het inademen stromen je longen vol lucht …. Laat dat bij het inademen dit gevoel tot in je diepste binnenste doordringen… Duw bij het inademen maar alle druk en beklemming van je af……. en laat dan bij het uitademen maar alle van binnen opgestapelde spanningen uit je wegvloeien… Laat samen met de naar buiten stromende adem ook alle spanningen uit je wegvloeien… Dit diepe en langzame ademen ontspant en bevrijdt je ….. Het houdt niet op ….. Het gaat goed …… En terwijl je je meer en meer ontspant kun je je nog dieper ontspannen …… Voel hoe dit ontspannend en bevrijdend … Laat je adem als vanzelf komen en gaan in een rustige op en neergaande beweging… ondertussen blijf je maar verder naar het punt kijken… Ademen en kijken kunnen best samengaan. Adem diep in en uit. In een rustig en regelmatig tempo. In… en… uit. In… en … uit. In… en … uit.
Je ervaart hoe dit rustige en toch diepe ademhalen een rustgevend en kalmerend effect heeft waardoor je bij elke ademhalingsbeweging rustiger en kalmer worden… Bemerk hoe alle spieren van je hele ademhalingsstelsel ontspannen geworden zijn… De spieren die de bewegingen regelen van je middenrif zijn ontspannen geworden… De spieren van je borstkas zijn ontspannen geworden… De spieren die je longen in beweging zetten zijn ontspannen… Je ademhaling is nu ontspannen geworden… Je gaat nu alle spieren van je hele lichaam ontspannen… Je kunt ze allemaal ontspannen… helemaal ontspannen. Dan ben je van top tot teen ontspannen.
Ontspan je beenspieren maar grondig en diep… Je beenspieren moeten elke dag weer opnieuw het gewicht van je lichaam dragen… Laat ze maar herstellen van deze vermoeiende taak… Ontspan je beenspieren maar.. Ontspan ze maar… Laat ze maar los en slap worden… los en slap… zodat ze licht en warm worden… licht en warm…
Ontspan de spieren van je voeten en je tenen…
Ontspan de spieren van je enkels…
Ontspan de spieren van je knieën…  Het gaat steeds gemakkelijker …..
Ontspan de spieren van je dijen… Voel de ontspanning …….
Ontspan de spieren van je heupen…
Je voelt nu dat je benen loom en zwaar geworden zijn… loom en zwaar…  Ga maar door …Je armspieren leveren het belangrijkste aandeel in je dagelijkse arbeid… Gun ze daarom nu maar wat extra rust… Ontspan je armspieren… Ontspan ze grondig en diep… En ontspan vooral die delen van je armen waarin de spanningen zich het diepst hebben vastgezet…
Ontspan de spieren van je bovenarmen… Ontspan ze maar..
Ontspan de spieren van je ellebogen… ontspan ze maar..
Ontspan de spieren van je beneden armen… ontspan ze maar..
Ontspan de spieren van je polsen…, ontspan ze maar…
Ontspan de spieren van je handen en je vingers… ontspan ze maar…
Ontspan de spieren van je ellebogen… Ontspan ze maar..
Ontspan je buikspieren en je rugspieren… Ontspan ze volkomen zodat ze prettig en behaaglijk aanvoelen. Prettig en behaaglijk. Hoe verder je vordert met de ontspanning van je spieren hoe lomer en zwaarder ze worden en hoe prettiger en behaaglijker ze aanvoelen… En terwijl je de ontspanning van je spieren verder doorvoert… Blijf je maar steeds naar het zelfde punt kijken…Misschien worden je ogen  een klein beetje moe van het kijken…Misschien komt er al een lichte waas voor zodat je het punt iets minder scherp begint te zien… Misschien begin je  wat zwarte stipjes of flikkerende lichtvlekjes te zien. Om het even… Blijf toch nog maar verder kijken…
Breid de spierontspanning uit tot de overgebleven lichaamsdelen…Ontspan de spieren van je nek en je hals… Ontspan ze maar…Ontspan de spieren van je schouders… Vooral de schouderspieren moet je extra goed ontspannen. Je schouders krijgen immers dag in dag uit de lasten van het leven te dragen… Een uitputtend karwei. Laat je schouderspieren maar lekker uitblazen van dit uitputtende karwei. Ontspan ze extra goed.
Laat alle stijfheid en stramheid uit je schouderspieren wegtrekken.Laat alle strakheid en gespannenheid uit hen wegvloei en… Er blijft geen spoor meer over van strakheid en gespannenheid… Intussen zijn. je ogen door het lange staren erg moe geworden… Ze beginnen wat te knipperen en te gloeien… Ze scheiden al een beetje traanvocht af, wat hen belet het punt minder scherp te zien. Je oogleden worden zwaarder steeds zwaarder en zwaarder.. Ze zullen dichtvallen… Ze willen naar beneden… naar beneden… naar beneden… De druk op je ogen neemt toe… De druk op je ogen wordt sterker en sterker… ,Je kan ze niet meer openhouden… Geef dan maar toe aan de behoefte om ze te sluiten… Sluit je ogen maar… en laat alle beelden die je nu nog ziet maar wegglijden. ….. Met je ogen dicht voel je beter de rust en de ontspanning… Met je ogen dicht voel je je loskomen van je drukke bezigheden en zorgen… Met je ogen dicht voel je je helemaal onttrokken aan de wereld om je heen… Met je ogen dicht verdwijnen leed en verdriet meer naar de achtergrond.. zodat je de indruk krijgt dat ze uit je leven aan ‘˜t wegstappen zijn…  Laat alle beelden die misschien wel of niet bij je opkomen maar weer wegglijden.
Met je ogen dicht voel je je buiten het bereik van moeilijke medemensen die je vaak gespannen maken….
Met je ogen dicht voel je hoe onaangename levensomstandigheden hun greep op jou verliezen….
Met je ogen dicht voel je je los en vrij… Los en vrij als een vogel hoog in het oneindig wijde luchtruim… De gewaarwording vrij te zijn als een vogel geeft je een heerlijk gevoel, dat je van binnen en van buiten helemaal warm maakt…
Warmte doortrekt je hele lichaam. Een vriendelijke warmte. Een hartelijke warmte. Een gemoedelijke warmte. Een gezellige warmte.
Daardoor wordt de ontspanning nog dieper… Steeds dieper en dieper… Wellicht word je nu door de aangename warmte en ontspanning wat  slaperig… Het lijkt wel of je zachtjes aan wegdommelt zoals tijdens een middagdutje. … Laat dit gevoel van weldadig warme ontspanning je hele lichaam in beslag nemen. Om de ontspanning nog vollediger te maken, kan je nu alle spanningen uit je hoofd en je gezicht laten wegtrekken… Ontspan de spieren van je voorhoofd, die zich vaak samentrekken om zorgenrimpels te maken…. ontspan ze maar…
Ontspan de spieren van je wenkbrauwen, de spieren van je oogleden, ontspan ze maar…
Ontspan de spieren van je mond en je kaken, die zich vaak samenpersen als je harde noten te kraken krijgt, als je moet doorzetten en van je afbijten… ontspan ze maar…
Ontspan de spieren die je inschakelt om problemen op te lossen… ontspan ze maar…
Ontspan de spieren die bij het tobben en piekeren gespannen staan, ontspan ze maar…

Je hoeft je hersenen niet langer te pijnigen met ingespannen. denkwerk… Leg je denkmachine maar stil… Laat je gedachten maar vrij en ongedwongen hun eigen weg gaan… Laat ze maar zoals een rivier hun eigen natuurlijke loop volgen. .. laat ze spontaan vlinderen op hun eigen ritme… Tracht ze niet onder controle te houden… Je hoeft nergens meer mee bezig te zijn. Je bent nu helemaal los en vrij. Je hele gezicht is nu door en door ontspannen… Daarom kan je je laten wegzakken in de slaap… Je voelt je steeds soezeriger en slaperiger worden… Dit gevoel van slaperigheid is de voorbode van innerlijke rust… Laat je maar begeleiden door bet beeld van een aangename slaap… Laat je maar wegdrijven op bet beeld van de slaap… Laat de slaap maar over jou komen…. Laat je maar door de slaap op sleeptouw nemen… Je hoeft je alleen maar te laten gaan… je te laten wegzinken… Toe te geven aan de opwellende slaapneigingen… Geef de lust om te slapen maar de vrije teugel… Als je de slaap lust de vrije teugel laat, kun je heerlijk slapen… Zacht slapen…. Slapen zonder met je gedachten bezig te blijven… Je hoeft je gedachten niet onder controle te houden… Laat ze maar als zeepbellen wegdrijven in de vrije ruimten… Ik begin nu zo dadelijk tot vijf te tellen.. Bij elke tel voel je je dieper wegzakken in de slaap. Als of je steeds dieper wegzakt op de zachte bodem van een dikke, wattige wolk die je helemaal toedekt… Bij de vijfde tel bereikt je slaap het grootst mogelijke dieptepeil…

Een…steeds inniger slapen. Steeds intenser slapen. Steeds rustiger en ontspannender slapen.   
Twee…steeds hartelijker slapen. Helemaal vrij van zorgen en problemen..   Volslagen onbekommerd slapen. Heel los en ongedwongen slapen.   
Drie …Los van al watje beangstigt. Vrij van alle mogelijke druk. Slapen zonder terughoudendheid.   
Vier…Je slaapt nog dieper Nog vaster. Nog vrediger Met nog meer overgave.  Bij de vijfde tel die nu zo dadelijk volgt geef je je van ganser harte over aan de slaap. Van ganser harte zonder enig voorbehoud.   
Vijf …Slaap maar heerlijk diep en heerlijk ontspannen.   
Nu je met je inwendig en uitwendig oor naar mij luistert voel je de laatste spanningen van je afglijden… Alle spanningen, van welke aard ook, zijn uit je weggevloeid… zowel de zenuwspanningen als de angstige spanningen… zowel de spanningen die worden opgeroepen emotionele moeilijkheden als de spanningen die worden opgeroepen door je werksituatie… Zowel de spanningen, die samenhangen met je innerlijk ongenoegen en de onvrede met jezelf, als de spanningen die samenhangen met wrijvingen en botsingen in de menselijke omgang… Al deze spanningen ben je nu kwijt…  Je bent ze allemaal kwijt… ook onbewuste spanningen… ook de spanningen die je maagpijn bezorgen (of. die je hoofd pijnigen, je adem beklemmen, je nekspieren verkrampen, je hartritme verstoren, enz…) en misschien nog andere lichaamsdelen ontregel en… Ook deze verborgen… ondergedoken spanningen ben je werkelijk kwijt… Je hebt ze achter je gelaten ….. En omdat je telkens als je met mijn stem deze reis maakt… van al je spanningen bevrijd wordt… bouw je meer weerstand op tegen alle mogelijke bronnen van spanning… Je raakt van dag tot dag meer opgewassen tegen alles wat je in het dagelijkse leven gespannen maakt… Je voelt hoe alle spanningsgeladen gevoelens… alle spanningsgeladen gedachten… alle spanningsgeladen situaties… alle spanningsgeladen personen steeds minder vat op je hebben en je steeds onverschilliger laten… Hoe beter en hoe vlugger je herstelt van al deze spanningen, hoe weerbaarder je ertegen wordt… Omdat je telkens als je dit beluistert de sporen van de voorbije spanningen uitwist en de rust herstelt in je lichaam en je geest, heeft deze ontspanning het effect van een echte herstelkuur… een intense gezondheidskuur.. Je zult dus elke dag lichamelijk en geestelijk… sterker en energieker worden… moediger en kraniger… veel minder snel moe… veel minder snel ontmoedigd…
Elke dag zullen je zenuwen sterker en stabieler worden… zal je geest rustiger en kalmer warden… meer beheerst… bezadigder… Je zult veel minder snel vermoeid… veel minder snel ongerust… veel minder snel opgewonden… veel minder snel geprikkeld… veel minder snel bang en bezorgd… veel minder snel teleurgesteld en ontgoocheld… veel minder snel overstuur zijn… Je zult in staat zijn helderder te denken… Je zult je gemakkelijker kunnen concentreren… Je zult de dingen in hun ware afmetingen kunnen zien… zonder ze te overdrijven… zonder ze aan te dikken… maar ook zonder ze te bagatelliseren… Je zult rustiger… positiever kunnen kijken naar al wat fout gegaan is in je voorbije leven… Je zult empathie hebben om zonder wrok en bitterheid te aanvaarden wat niet te veranderen is… Je zult leren aanvaarden zonder er een schuldgevoel aan over te houden…
Elke dag zul je tevens emotioneel veel kalmer worden… je veel steviger voelen… veel minder snel van streek… veel minder snel gestoord…
Elke dag zul je je beter voelen in je huid… een sterker gevoel van welbevinden… van welbehagen krijgen… een sterker gevoel van veiligheid en geborgenheid… van rust en zekerheid…
Elke dag word je en blijf je dieper en dieper ontspannen… En terwijl je meer ontspannen wordt en blijft… zul je meer zelfvertrouwen krijgen… En met het toenemen van je zelfvertrouwen groeien ook je zelfvertrouwen en je zelfredzaamheid… Hoe ontspannender en rustiger je wordt… hoe groter ook je geloof in eigen kunnen… Je zult steeds meer vertrouwen hebben in jezelf en in je mogelijkheden… Je zult de rotsvaste overtuiging aankweken dat je je problemen de baas kan blijven… van welke aard die ook mogen zijn… Ook moeilijke taken en opdrachten zul je steeds beter aankunnen… Je zult die taken kunnen volbrengen zonder terughoudendheid… zonder faalangst… zonder je ongemakkelijk te voelen… Hierdoor zul je je elke dag onafhankelijker voelen en je onafhankelijker opstellen in de omgang met andere mensen… meer in staat om op je eigen benen te staan… je eigen plan te trekken… Je zult steeds beter bekwaam zijn je eigen zienswijze te verdedigen… je eigen stand punt te bepalen… je af te kunnen sluiten voor alle druk van buitenaf .. Van nu af aan heb je de goedkeuring van anderen niet meer nodig om je waardevol te voelen… De zekerheid dat je als mens waardevol bent zoals je bent, wordt steeds dieper in je binnenste verankerd… Daarom laat je je respecteren in alle omstandigheden… zelfs als je dat niet in dank wordt afgenomen… Je ergert je niet langer meer aan domme, pretentieuze mensen… Je ergert je niet meer aan de onwil en het onbegrip van anderen… ]e blijft eerbied afdwingen voor jezelf.. altijd en in alle omstandigheden… Je wordt immuun tegen ergernis… tegen alle vormen van ergernis… Ook de spontaan opduikende schuldgevoelens kun je ondervangen en schaakmat zetten… In plaats van ergernis en schuldgevoel krijg je gevoelens van we! bevinden en welbehagen… van zekerheid en veiligheid… van belangrijkheid en eigenwaarde… .Je zal je goed voelen in je huid… Je zal je een diepe gemoedsrust eigen maken… een onverstoorbare gemoedsrust… een onwankelbare gemoedsrust… een onaantastbare gemoedsrust… zonder daarbij te vervallen in apathie of onverschilligheid… Door die diepe gemoedsrust die je je eigen maakt, zal niets nog de kans krijgen op je maag te blijven liggen (of je adem te beklemmen, je hoofd te pijnigen.)   
Je merkt dat de woorden die door mijn stem voor jou voor jou werden gesproken, zich diep in je onbewuste verankeren en bij elke luisterbeurt steeds krachtiger in je binnenste doorklinken… De woorden die je hier en nu gehoord hebt, zullen met je meegaan… overal waar jij gaat… Ze zullen als vrienden zijn die je vertrouwen en sterkte geven,… Daarom zul je je straks als je wakker wordt veel gelukkiger voelen… veel tevredener… veel rustiger… veel optimistischer…   
Zo meteen, nu nog niet tel ik tot vijf… Bij iedere tel kom je een beetje méér uit hypnose en bij de vijfde tel ben je hele maal uit hypnose…  Een-    Je bent wakker…
Twee-    Steeds helderder en klaarder wakker…
Drie    En uit hypnose…
Vier-    Helemaal uit hypnose…
Vijf…

3 comments ↓

#1 Carole on 04.12.09 at 12:05

Ow, wow zeg………. diepe zucht……..

#2 RaVisie on 04.12.09 at 15:18

Inderdaad.

#3 Henk on 02.14.10 at 12:33

Dit is goed.

Reageer