web analytics

Terwijl je hier zo zit

en je hoort het geluid van mijn stem en je
voelt hoe je zit of ligt kan je nu beginnen om je te ontspannen. En
misschien voel je wel hoe je ogen zwaarder beginnen te worden en kan je
ze in je eigen tempo dicht doen en voel maar hoe rustig je je nu kan
voelen. En terwijl je zo ontspant en alle geluiden die je hoort je
helpen om je nog meer te ontspannen en je nu rustig en heel comfortable
te voelen.

En terwijl je zo heerlijk ontspant en je aandacht misschien
afdwaalt kun je nu beginnen om inzicht te krijgen in alles waar jij
graag inzicht in wilt hebben, en misschien kun je zien, horen of voelen
hoe die beelden , geluiden en gevoelens stromen, in hun eigen ritme en
hoe de kleuren en vormen je allemaal helpen om nog dieper te ontspannen
in een heerlijke staat, waarin je kan voelen hoe je je nu heerlijk en
harmonieus kan laten gaan in een heerlijk gevoel die misschien wel door
je lichaam begint te stromen of tintlen. En terijl je steeds meer en
meer ontspant weet jij dat hoe meer je ontspant hoe beter je kan
ontspannen, en zie maar hoe makkelijk dat gaat.
En nu jij hier zo
heerlijk en ontspannen zit wil ik je vertellen over een verhaal , een
verhaal dat gaat over een kleine beer. Deze kleine beer met al zijn
broertjes en zusjes woonde in een schitterend bos, waar de bladeren
ruisten en zijn kleine pootjes meeveerden onder de aarde. De kleine
beer was altijd al vrolijk, en hij speelde met al de andere kleine
beren, en terwijl de kleine beer steeds meer en meer leerde merkte de
kleine beer op dat hij heel creatief was. De kleine beer speelde en
ontdekte en hij merkte dat als hij speelde met de andere kleine beren
dat hij het gevoel kreeg niet helemaal bij de andere kleine beren te
passen, en hij luisterde naar de verhalen van de andere kleine beren en
zag dat er iets niet helemaal klopte. De kleine beer besloot,
vastbesloten om zijn plek in het geheel te vinden , om op avontuur te
gaan om te kijken of hij meer vorm kon geven en een ander beeld kon
maken van dat gevoel wat de kleine beer had. De beer reisde door grote
wooden en kleine met bomen groot en majesteus en klein en harmonieus,
hij voelde de aarde onder zijn poten en ontmoette andere dieren , met
andere geluiden, een andere vacht, zacht en stug en een andere kijk, en
de kleine beer verbreedde zijn blik en voelde hoe hij begon te stromen
met inspiratie, en hoe kleurrijk de wereld was, en zijn hart begon te
zingen. De kleine beer voelde hoe er een bal van geluk begon te
stralen, in een prachtige kleur , misschien wel wit of groen of rood,
het doet er ook niet toe. De kleine beer besloot om die bal van geluk
in zijn hart te koesteren en hem overall mee naar toe te nemen, en
vanaf dat moment kon de kleine beer heel gemakkelijk voelen hoe
makkelijk het is om je goed te voelen, en hoe goed je contact kan maken
met dat heerlijke harmonieuze heldere gevoel in je hart . En eerst
vergat de kleine beer wel eens om zijn licht te laten schijnen maar de
kleine beer voelt hoe hij hij steeds beter en beter word in het stralen
en hoe hij rechter op begint te lopen , dansend op zijn eigen ritme, en
om zich heen kijkend naar alle wonderlijke dingen. De kleine beer gaat
weer naar huis en hij merkt op dat dit heerlijke harmonieuze gevoel bij
hem blijft, zo gemakkelijk, en hij voelt dat het weer klopt om thuis te
zijn, en hoe mooi alles eruit ziet en hoe thuis hij zich voelt. En
zoals kleine beren leren, zo leren ook wij elke dag. Je hebt geleerd
hoe je koffiezet , je denkt er niet eens meer bij na , en zo makkelijk
als je dat hebt geleerd zo gemakkelijk kun je nu beginnen te voelen hoe
gemakkelijk je dat heerlijke harmonieuze gevoel dat je altijd bij je
draagt kan oproepen, en misschien kun je wel horen dat de klanken en
kleuren beginnen te stralen en hoe goed dat voelt en misschien kan je
voelen dat je helemaal heerlijk veilig en warm kan voelen nu. En
terwijl jou onbewuste nu feilloos alles opneemt opdat jij je nu en
straks helemaal heerlijk kan voelen en jij misschien kan voelen hoe
heerlijk ontspannen je je voelt of hoe alle klanken ontspannen klinken
kan je zo nu nog niet weer rustig wat dieper beginnen te ademen en voel
maar hoe je als ik zo terug tel van 3 naar 1 , en jij misschien kan
voelen hoe alles op zijn plaats valt , hoe mijn stem je weer terug
brengt van 3 , en heerlijk rustig volkomen uitgerust en comfortable 2,
en misschien kun je rustig een diepe zucht nemen en wiebelen met je
tenen naar 1 en voel maar hoe je nu terug bent hier .

0 reacties ↓

Nog geen reacties... Begin jij nu?

Reageer